Hydrocortisone hemisuccinate (DCI)

Синоними: Sopolcort H (Ciech Polfa), Solu-Cortef (Upjohn), Hydrocortison Roussel (Roussel).

Лекарствени форми: Sopolcort H – сухи apm. x 25 mg + amp. x 5 ml , разтворител pro inj. i.v., amp. x 100 mg + amp. x 3 ml разтворител; Solu-Cortef – amp. x 100 mg/2 ml, amp. x 500 mg/4 ml pro inf.i.v.; Hydrocortizon Roussel – fl. x 100 mg + amp. x 2 ml разтворител, fl. x 500 mg + amp. x 10 ml разтворител.

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Тъй като препаратът се прилага при витални индикации и обикновено за сравнително кратко време, страничните явления, характерни за продължителното приложение на гликокортикостероидни препарати, се наблюдават по-рядко: активиране на стомашна и дуоденална язва, хеморагии и перфорации; отоци, тромботични усложнения, вирусни инфекции.

Взаимодействие с други лекарства:

Особености на приложение и дозировка:

Обичайна дозировка:

Особености на употреба:

Съдържанието на една ампула с хидрокортизон се разтваря с приложената ампула натриев бикарбонат за получаване на водноразтворима сол за инжектиране. Разтворът се разрежда с 500 ml физиологичен разтвор или с 5 – 10 % разтвор на глюкоза с разчет в 1 ml да се съдържат 0,2 mg хидрокортизон. 
25 – 250 mg/24 h. i.v.
Прилага се бавно венозно – за 4 – 5 min, или под формата на венозна капкова инфузия в продължение на няколко часа, обикновено в доза от 25 – 250 – 400 mg/24 h. За деца до 5 години дозата е 8 – 10 mg/kg/24 h, а за деца над 5 години 4 – 8 mg/kg/24 h. Да не се смесва с калциеви препарати поради опастност от преципитация! Прилага се при витални индикации и за спешно лечение с гликокортикоиди: шокови състояния, тежки алергични реакции, астматичен статус, адисонова и тиреотоксична криза, остри токсикози, чернодробна кома, изгаряния, имунни бъбречни заболявания, бластни левкози и други. Препарат на хидрокортизона за парентерално приложение при показания за спешна гликокортикоидна терапия. Има противовъзпалително, антиалергично, имуносуспресивно и лимфопенично действие. Потиска ексудативната и пролиферативната фаза на възпалителния процес. Стабилизира лизозомните мембрани на циркулиращите имунокомпетентни клетки и макрофаги, потиска хиалуринидазната активност. Потиска както хуморалните, така и клетъчно медиираните имунологични процеси. Потиска антитялообразуващите клетки. Приложен i.m. има бързо начало на действие, а интравенозно – действа незабавно, достига пикова концентрация за 4 – 8 h и има продължителност на действие 24 – 36 h. Свързва се в 95 % с плазмения алфа-2 глобулин. Метаболизира се в черния дроб и екстрахепатално, има време на плазмен полуживот 80 – 150 min. Има уринарна екскреция. Преминава плацентарната бариера и в майчиното мляко.
 

Реклама