Hydromet (MSD), Aldoril (MSD)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Противопоказания:

Тежки чернодробни заболявания. 
3 х 1 – 2 таблетки дневно.
Прилага се за лечение на средно тежки и тежки форми на първична и вторична хипертензия, включително ренална.
антихипертензивното действие на препарата се обуславя от инхибицията на излизащите от ЦНС симатикусови импулси от метилдопа, в резултат на което намалява периферното съдово съпротивление, от една страна, и от друга, от натрийуретичното и диуретичното действие на хидрохлоротиазида, вследствие на което намалява съдържанието на натриеви йони в гладкомускулните клетки на стената на артериолите.
Tabl. = Hydrochlorothiazide 15 mg + Methyldopa 250 mg; Tabl. = Hydrochlorothiazide 30 mg + Methyldopa 500 mg.
 

Реклама