Hydroxycarbamide (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Хидроксикарбамидът се абсорбира бързо от мукозата на храносмилателния тракт. Пикова плазмена концентрация се достига след 2 h. Дифузира добре в биологичните течност и в тъканите. Достигнатите в тях нива са пропорционални на внесената доза. Елиминира се с урината – 80 % от внесената доза за 12 h.

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

- При тромбоцитемии лечението се започва с 25- 50 mg/kg/24 h до получаване на ефект, след което се провежда поддържащо лечение с 10 – 15 mg/kg/24 h.

- При полиглобулии – начално лечение с 15 – 20 mg/kg/24 h, поддържащо лечение с 10 mg/kg/24 h.

Обичайна дозировка: 20 – 30 mg/kg/24 h перорално.

: - При хронична мелогенна левкоза лечението се започва с дневна доза 30 – 60 mg/kg телесна маса. Ефектът настъпва бързо – за десетина дни, но се изчерпва бързо, поради което лечението трябва да продължи с поддържаща доза от 15 – 20 mg/kg/24 h.
: Бременност, костномозъчна хипоплазия, свръхчувствителност към препарата, нарушения на бъбречните функции.
: Потискане на хемопоезата. Рядко стомашно-чревни прояви и кожни изменения. Понякога може да се наблюдават неврологични прояви: сънливост, световъртеж, дезориентация, конвулсии.
: Прилага се при хронична миелогенна левкоза, еритремия, тромбоцитемии, злокачествени тумори на кожата (меланоми). В дерматологията – при псориазис, псориатична еритродермия.
: Хидроксикарбамидът има антимитотичен ефект, който се дължи вероятно на потискане биосинтезата на ДНК, без първично влияние на синтезата на РНК и белтъците. Потиска продукцията на бели кръвни клетки, на тромбоцити и в по-малка степен на червените кръвни клетки, което действие е обратимо и след спиране на препарата хемопоезата се нормализира. Това дава възможност за продължително приложение без значителен риск от необратимо увреждане на костномозъчна функция.
: Caps. x 500 mg.
: Biosupressin (Biogal), Hydroxycarbamid (Ciech Polfa), Hydrea (Bristol-Myers), Hydrea (Squibb), Syrea (Midac), Hydroxyurea.
 

Реклама