Hytrast

Синоними: Hytrast (Byk Gulden)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

За извършването на цистография чрез катетър 20ml контрастно вещество се инсталират в пикочния мехур, след което се въвежда въздух до изпълване на мехура. Така се постига двойно контрастно рентгеново изследване на пикочния мехур.

Препаратът може да се използва и за ларингография. За целта се анестезират хипофаринкс и епиглотис. В устаната кохина се въвеждат 10ml хитраст, който се разпределя по лигавиците чрез произнасяне на звуците “е” и “и”.

Бронхографията се извършва след предварително приложение на локална или обща анестезия. Контрастното вещество, затоплено до телесна температура, се инсталира в бронхиалното дърво в обем 15-20 ml при извършването на т.нар. ненасочена бронхография. За изследване на отделните бронхиални сегменти са достатъчни 3-5 ml. За да се улесни елиминирането на контраста, препоръчва се аспирирането му след бронхография (при обща анестезия). В следващите часове се полагат грижи за поддържане на добра експекторация. Препаратът е с оптимален вискозитет за бронхография и евентуалното му разреждане създава условия за проникването му в алвеолите, което е предпоставка за забавяне на елиминирането му.
Дихателна недостатъчност, остри инфекции на дихателните пътища, активна форма на белодробна туберколоза, тиреотоксикоза. За изпитване чувствителността към препарата е препоръчително вечерта преди изследването болният да приеме перорално2-3ml от препарата.
Възможни са нарушения на белодробната функция, предизвикани от техниката на изследване и от контрастното вещество. Телесната температура може да се повиши за около 24-48 часа след изследването.
Бронхография, цистография.
Хитраст е рентгеноконтрастно вещество. Той представлява фина водноразтворима суспензия с големина на частиците 1-10 микрометра, което осигурява добро полепване и задържане за по-продължително време. След използването му за бронхография се излъчва само чрез експекторация. Незначителна част се фагоцитира от адвентициалните клетки.
флакони.
 

Реклама