Hyzaar (MSD)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към лозартан и сулфамиди, бременност и лактация, тежка бъбречна недостатъчност, реновазална хипертония, застойна сърдечна недостатъчност, чернодробна енцефалопатия, хипокалиемия.
Съчетава страничните ефекти на двете съставки.
По 1 таблетка дневно, еднократно сутрин, при незадоволителен ефект дозата се увеличава на 2 таблетки, един или два пъти дневно.
Артериална хипертония.
Комбиниран препарат подходящ за лечение на пациенти с артериална хипертония с добър ефект от лечение с диуретици и инхибитори ангиотензин ІІ рецепторите. Максимален антихипертензивен ефект се достига след 3 седмици.
Tabl. = Losartan 50 mg + Hydrochlorothiazide 12,5 mg.
 

Реклама