Ibuprofen (DCI)

Синоними: Ibuprofen (Unipharm), Brumodin (Sopharma), Ibuprofen-200 Berlin-Chemie (Berlin-Chemie), Ibuprofen AL (Aliud), Ibuprofen (Ciech Polfa), Ibulgan (Lagap), Irfen-800 retard (Mepha), Jenaprofen (Jenapharm), Analgyl (Aventis), Brufen (Boots), Brufen (Galenica), Dolgit (Mundipharma), Dysdolen (Wander Pharma), Fenalgis (Specia), Optalidon (Novartis), Optifen (Spirig), Tabalon (Aventis), Motrin (Upjohn), Dolven (Eczacibasi).

Лекарствени форми: Ibuprofen (Unipharm) – drag. x 200 mg et x 400 mg; Brumodin – film-tabl. x 200 mg et x 400 mg; Ibuprofen-200 Berlin-Chemie – film-tabl. x 200 mg; Ibuprofen AL – film-tabl. x 200 mg et x 400 mg; Ibuprofen (Ciech Polfa) – drag. x 200 mg; Ibulgan – drag. x 200 mg et x 400 mg; Irfen-800 retard – tabl. retard x 800 mg; Jenaprofen – film-tabl. x 200 mg et x 400 mg, caps. retard x 400 mg et x 800 mg; Analgyl – tabl. x 200 mg; Brufen (Boots) – drag. x 200 mg et x 400 mg, film-tabl. x 600 mg, suppos. x 500 mg; Brufen (Galenica) – drag. x 200 mg; Dolgit – drag. x 200 mg, x 400 mg, et x 600 mg, film-tabl. x 800 mg; caps. retard x 400 mg, crème 5 % tuba x 20,0 g, x 50,0 g et x 100,0 g; Dysdolen – film- tabl. x 600 mg, tabl. retard x 800 mg; Fenalgic – tabl. x 400 mg; Optalidon – film-tabl. x 200 mg; Optifen – film-tabl. x 400 mg et x 600 mg; Tabalon – film-tabl. x 400 mg; Mortin – tabl. x 200 mg et x 400 mg; Dolven – drag. x 200 mg.

Действие:

Показания:

- Прилага се и за лечение на болни с олигосимптомно протичащи мезангиопролиферативни гломерулонефрити, например болестта на Берже, колагенози.

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Протовопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Обичайна дозировка:

По 0,6 – 1,2 g/24 h. Максималната дневна доза е 3,2 g/24 h. В детската възраст се дозира по 30 – 40 mg/kg/24 h.
Първата дневна доза се взема нагладно с малко чай за бърза резорбция, а останалите единични дози се приемат след нахранване за постепенна и по-трайна резорбция и за по-продължително действие.
През първите 3 – 4 седмици се прилага в дневна доза 1,2 g, разпределена в 3 приема, а след това по 600 – 800 mg дневно за поддържащо продължително лечение. Прилага се при деца над 12 години, като дневната доза се разделя на 4 приема.
Бременност, лактация, бронхиална астма с бронхиолоспазъм, тежки чернодробни заболявания, хеморагична диатеза. Да се прилага предпазливо при язвена болест.
Потенцира токсичността на литиевите препарати, намалява диуретичния ефект на фуроземида и спиронолактона, намалява антихипертензивното действие на бета-блокерите.
Много рядко се наблюдават диспептични прояви с диария, кожни алергични реакции с обриви. Изключително рядко може да доведе до чернодробни увреждания, потискане на хемопоезата и изостряне на язвената болест.
- Прилага се при възпалителни и предимно дегенеративни ставни заболявания с изразен болков синдром и с умерена възпалителна реакция, околоставни заболявания, при болезнена менструация, фебрилитет и други.
Има противовъзпалително, болкоуспокояващо и антипиретично действие вследствие на инхибиране на простагландиновата синтеза. Неговото противовъзпалително действие е по-слабо изразено от това на салицилатите и индометацина, но негово преимущество е значително по-добрата му поносимост, в това число и при болни със стомашно-чревни заболявания. Има ниска токсичност. Нахранването забавя абсорбцията на ибупрофена. Има начало на действие на 30 min, максимална серумна концентрация се получава към 90 min след орално приемане. С плазмените протеини се свързва в 99 % и има полуживот 1,8 – 2,5 h. Действието му продължава 4 – 6 h. В синовиалната течност се установява в стабилни концентрации между 2-ия и 8-ия час след приемането. Метаболизира се в черния дроб до 90 % в неактивни метаболити. Преминава плацентарната бариера и е възможно преминаването му в майчиното мляко. Елиминира се напълно за 24 h с урината, 10 % непроменен и 90 % под формата на метаболити.
 

Реклама