Idarubicin /DCI/

Синоними: Zavedos ( Farmitalia C. Erbа ).

Лекарствени форми:

Действие: Идарубициньт е нов антрациклинов противотуморен антибиотик. Характеризира се с по-голяма липидоразтворимост и по-голяма проницаемост през клетьчните мембрани, отколкото даунорубицина и доксорубицина, вследствие на което има по-голяма и по-бьрза пенетрация в левкозните клетки. Той е 10 пьти по-мощен при миши левкемични модели, отколкото доксорубицина. Механизмът на неговото противотуморно действие е подобен на другите антрацклини- интерклалиращ.Той инхибира топоизомераза II и причинява разкьсвания в молекулата на ДНК на туморните клетки.

Метаболизира се до активния метаболит 13-хидроксиидарубицинол, който има относитлно дьльг полу живот и осигуява продьлжителна антилевкимична активност и преминава в цереброспиналната течност. Zavedos има по-ниска кардиотоксичност от даунорубицина и доксорубицина.

Показания

Особености на приложение и дозировка

Странични ефекти:

Противопоказания

: Състояния на костно-мозъчна хипоплазия, предизвикана от предшестваща цитостатична или лъчетерапия, тежка сърдечна недостатъчност, ИБС с ритъмни нарушения, тежки чернодробни увреждания.
Подобни на на другите антрациклинови противотуморни антибиотици – миелосупресия , кардиотоксичност, стомашно-чревни прояви, преходни чернодробни и бъбречни увреждания,алопеция и други кожни промени. Макар, че неговата кардиотоксичност е по-ниска в сравнение с даунорубицина,възможно еда се развие фатална застойна сърдечна недостатъчност и тежки ритъмни нарушения.
: Прилага се самостоятелно или в комбинация с други цитостатични средства – най-често с цитозин-арабинозид или етопозид. За индукционна терапия при възрастни болни с остра нелимфобластна левкоза се внася бавно венозно или във венозна перфузия по 12 mg/m2/24h в продължение на 3 дни. Обикновено се комбинира с цита рабин в доза 100 mg/m2 под формата на продължителна венозна инфузия в продължение на 7 последователни дни.При повторни курсое дозите на двата медикамента може да се намалят с 25 %.
: Прилага се за лечение на остра нелимфобластна левкоза.
Fl x 5 mg, x 10 mg et x 20 mg; Caps. x 5 mg, x 10 mg et x 20 mg.
 

Реклама