Idoxuridine (DCI)

Синоними: Induviran (Chauvin), Denadrid (Alcon Lab.), Kerecid (Smith Kline & French), Synniol Augenslbe (Winzer), Oftan-Idu (Star Coy).

Лекарствени форми: Induviran-callyre 0,12% fl.x 10 ml, get opht.0,24% tuba x 5,0g; Denadrid- collyre 0,1% fl.x 15ml; Kerecid- sol. 0,1% fl.x 15,0g (очни капки); Synniol Augenslbe –ung.opht. 0,1% tuba x 5,0g; Oftan-Idu- collyre 0,1% fl.x 10 ml.

Действие: Идоксуридинът представлява синтетично антипиримидиново производно, коет опоради химическо сходство с тимидина го измества при синтезата на ДНК на вируса. По този начин се възпрепятства размножаването на вируса и се оказва вирусостатично действие.

Показания: Прилага се за локална терапия на пресни епителни форми и корнеален херпес, на хипетични конюктивити и кератоконюктивити.

Осоности на приложение и дозировка: В началото се провежад ударно лечение – през пърия ден се накапва по една капка от колира на весик час, а през следващите дни на всеки 2h. През нощта се аплицира обилно от гела в окото и при затворени очи се прави марлена превръзка. Ако липсва гел, през нощта се накапва по една капка през 2h. Обикновено лечението продължава 6 – 10дни. Ако след 7- 8 дневно лечение не настъпи видимо подобрение на заболяването, лечението с идоксуридин се прекратява и се преминава на друга терапия. При подобрение се провежда поддържащо лечение още две седмици – през деня се накапва по една капка на 2h, а през нащта на 4h.

Взаимодействие с други лекарства: Идоксуридинът не трябва да ес комбинира с гликокортикостероиди и борна киселина.

Странични ефекти: Рядко ес наблюдават пруритус, фотофобия и алергични реакции, без общи прояви.

Противопоказания: Приложението му е противопоказано при напредналите улцерозни кератити.

 

Реклама