Ifenprodil (DCI)

Синоними: Vadilex (Synthelabo).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

- Парентерално – венозно или мускулно се прилага при остър болков синдром, дължащ се на исхемичен тласък на артериопатии, в съчетание с хирургично лечение или до подготовка на хирургичното лечение, или при невъзможност да се проведе такова.

Странични ефекти:

Особености на приложение и дозировка:

Перорално се прилага по 2 – 3 таблетки дневно. Парентерално се инжектира по 1 – 3 ампули дълбоко мускулно или бавно венозно или във венозна перфузия. При твърде възрастни и увредени пациенти се препоръчва постепенно увеличаване на дозировката особено при индивиди с хипотония.
Рядко са наблюдавани синкопални прояви, главно у възрастни и тежко увредени пациенти. Рядко може да се развие зачервяване на лицето. При венозно приложение може да се развият анафилактични реакции поради съдържанието на сулфати.
- Перорално се прилага за лечение на claudicatio intermittens, дължащо се на хронични облитериращи артериопатии на долните крайници.
Вадилекс е антагонист предимно на алфа-рецепторите, способен да блокира in vitro пре- и постсинаптичните алфа-рецепторите в близки концентрации. Той потиска невроналното натрупване на норадреналина. Притежава мощен съдоразширяващ ефект, който не е свързан с директно релаксиращо действие, но е последица на антагонизъм на нивото на постсинаптичните алфа-рецептори. Тази вазодилатация води до сигнификантно увеличение на артериалния кръвен дебит, като малките артерии са предпочитан прицел на вадилекса в сравнение с големите артериални съдове. При болни с артериопатия на долните крайници увеличението на кръвния дебит е по-значително в съдовете на повече засегнатия крайник.
Tabl. x 20 mg; Amp. x 5 mg/1 ml.
 

Реклама