Iletin II N (NPH) (Lilly)

Лекарствени форми: Fl. x 400 UI/10 ml (40 UI/ml).

Действие: Представлява стабилна неутрална инсулин-протамин кристална суспенсия, която съдържа 100 % свински високопречистен Protamin-Hegedorn (изофан) инсулин със стабилно продължително действие. Началото на действието му е 30 – 45 min след подкожно инжектиране. Максималният му ефект се провява между 3-ия и 10-ия час, а продължителността на действието му у 17 – 20 h.

Показания: Инсулинозависим тип захарен диабет.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се дълбоко подкожно. Дневната доза се определя индивидуално в зависимост от състоянието на болния и неговите инсулинови нужди. Прилага се самостоятелно, но се използва и за приготвяне на стабилни смеси с бързодействащия Iletin II R в различни, индивидуално подбрани съотношения.

Взаимодействие с други лекарства: Едновременното приложение на даназол, хлорпромазин, кортикостероиди, макродози прогестативи, салбутамол и тербуталин може да доведе до повишаване на гликемията. Салицилатите, инхибиторите на АСЕ и бета-блокерите могат да повишат риска от хипогликемия или да маскират клиничните й признаци.

Странични ефекти: Рядко локални реакции – болка и еритем на мястото на инжектирането. Възможни са алергични реакции спрямо протамина. Много рядко се наблюдават генерализирани алергични реакции спрямо инсулина. При предозиране – хипогликемични реакции.

Противопоказания: Свръхчувствителност към някои от съставките.

 

Реклама