Iletin ІІ R (Regular) (Lilly)

Лекарствени форми: Fl. x 400 UI/10 ml (40 UI/ml).

Действие: Представлява нормален изотоничен стабилен воден разтвор на 100 % свински високопречистен бързодействащ инсулин. Като консервант е добавен метакрезол. Няма добавени субстанции, забавящи резорбцията на инсулина. Началото на действието му при подкожно или мускулно инжектиране настъпва след 10 – 30 min, а след венозно инжектиране – практически веднага. Максимумът на действието му е между 1-ия и 3-ия час след инжектирането, а продължителността на ефекта му е от 6 до 8 h.

Показания: Прилага се при всички случаи, когато се налага лечение с бързо действащ инсулин или е необходимо венозно приложение:

  • декомпенсиран инсулинозависим тип захарен диабет;

  • интеркурентни инфекциозни заболявания, които влошават протичането на диабета;

  • за подготовка на болни от захарен диабет за предстоящи операции или по време на самите операции;

  • диабетна кетоацидоза, прекома или кома;

  • хиперкалиемия.

Особености на приложение и дозировка

Взаимодействие с други лекарства

Странични ефекти

Противопоказания

: Алергия към инсулина.предпазливо и внимателно трябва да се прилага при сърдечна и бъбречна недостатъчност, при тежки чернодробни заболявания. Не се съветва приемането на алкохол по време на лечението с инсулин поради повишаване риска от хипогликемия.
: Рядко еритем и болки на мястото на инжектирането. Рядко алергични реакции. При предозиране – хипогликемични реакции.
: Не се препоръчва едновременно приложение на инсулина с гликокортикостероиди, прогестативи, тербуталин, данозол, салбутамол, фенитоин, диуретици и вазопресорни амини, които могат да повишат гликемията. Едновременното приложение с бета-блокери, МАО инхибитори и сулфонамиди повишава риска от хипегликемия, тъй като се маскират някои от клиничните симптоми на хипогликемията – палпитации, тахикардия.
: Дозировката е строго индивидуална и се определя от състоянието на болния и инсулино-глюкозния еквивалент. Обикновено се започва с доза по-малка от стойността на еквивалента с оглед изпитване инсулиночувствителността на болния и след това се коригира през 3 – 4 дни с 4 – 6 UI до постигане на компенсация. Денонощната доза се разпределя в 3 – 4 приема, като най-голямата доза се прилага сутрин или на обяд. Инжектира се най-често подкожно 20 – 30 min преди нахранване. Мускулно се инжектира при необходимост от достигане на високи концентрации в кръвта. Венозно се прилага при диабетна прекома и кома.
 

Реклама