Immunium globulinum humanum anti Grippe

Синоними: Грипбулин (Gripbulin) (НЦЗПБ).

Лекарствени форми:

Сьстав и действие:

Показания: -

- За лечение на болни от тежки токсични форми на грипна инфекция, както и при болни от грип, които имат друго тежко основно заболяване.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти: Най-често препаратьт се понася без реакции. Понякога може да се развият болезненост и напрежение на мястото на инжектирането и краткотрайно повишаване на температурата. Рядко се изявяват кожни реакции. При многократни крьвопреливания или при прилагане на имуноглобулинови препарати, особено при лица с IgA дефицит, хипогамаглобулинемия или синдром на антителна недостатьчност, би могло да се развие сенсибилизация с анафилактични прояви до шок

Противопоказания:

Непоносимост кьм човешки имуноглобулини. В тези случаи се преценяват рисковете от реакцията и заболяването.
Прилага се строго мускулно. Профилактичната доза е 0,2 - 0,3 ml/kg телесна маса. С лечебна цел се дозира по 0,3 – 0,5 ml/kg телесна маса, в зависимост от тежестта на заболяването. На алергични лица се прилага под защита на антихистаминови препарати и кортикостероиди.
За профилактика на контактни с болни от грип лица, които имат друго тежко основно заболяване, което би се влошило от прибавянето на грипната инфекция.
Грипбулин е противогрипен човешки имуноглобулин и представлява разтвор на имунологично активната фракция, изолирана от човешка крьвна плазма. Сьдьржа неколкократно повече противогрипни антитела в сравнение с нормалния човешки имуноглобулин. В1ml от препарата се сьдьржа максимално 180 mg човешки имуноглобулин. Общо протеините са 10 – 18 %, от които най-малко 90 % са имуноглобулини. Разтворьт е изотоничен, с неутрална реакция.
Amp. x 1 ml et x 3 ml.
 

Реклама