Immunoglobulinum antilymphocyticum (DCI)

Синоними: Lymphoglobuline (Merieux P.M).

Да се съхранява при температура от 2-8° С на тъмно. Да не се замразява!

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на упореба:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Алергия срещу конски протеини. Вирусна инфекция или инфекция с факултативни вътреклетъчни паразити. Да не се прилагат едновременно кръв или кръвни продукти.
Серумна болест, главно теска, уртикартия, артрити. Тромбоцитопения, която може да наложи успоредно вливане на тромбоцитна маса. Анафилактичн шок, който е абсолютна индикация за прекъсване на лечението с лимфоглобулин.
Разтворът за венозна перфузия се приготвя непосредствено преди вливането, като изчеслената доза лиза лимфолин се разрежда с физиологичен серум и се влива за не по-малко от 8-12h във вена с голям дебит. Едновременно с него се провежда лечение и с кортикостероиди. Инфузията се провежда под непрекъснат лекарски контрол и в случай на алергичен инцидент се прекъсва незабавно! Ежедневно се изследва кръвната картина – еритроцити, левкоцити, тромбоцити, ДНК и се проследява бъбречната функция!
Един час преди първото приложение на лимфоглобулин се инжектира венозно синтетичен антихистаминов препарат. За профилактика на кризите за отхвърляне на трансплантата се прилага във венознаперфузия по 1 флакон на 10 kg телесна маса дневно в продължение на 1-3 седмици. Лечението може да бъде прекъснато без прогресивно намаляване на дозировката, като лечението с кортикостероиди и химични имуносупресори продължава. За лечение на кризите за отхвърляне и на острата реакция трансплантат срещу реципиент се прилага по 1-2 флакона на 10 kg/24h до изчезване на клиничните и биологичните признаци. При костно-мозъчна аплазия се прилага по 1-2 флакона на 10 kg за 24h в продължение на 5 дни.
Прилага се при органни трансплантации – бъбречна, костномозъчна, сърдечна, чернодробна, и панкреасна, за профилактика и лечение на кризите за отхвърляне на трансплантата. За лечение на тежки, рефрактерни на конвенционално лечение, костномозъчни аплазии. През последните години успешно се прилага и за лечение на тежки форми на лупусна нефропатия, бързопрогресиращ гломерулонефрит, мултиплена склероза, ophthalmia sympathica.
Лимфоглобулинът представлява пречистен разтвор от имуноглобулини G2 получени чрез хиперимунизация на кое с лимфоцити от тимус и от ductus thoracicus. Един флакон лимфоглобулин съответства на активност от поне 4200 лимфоцитотоксични единици или средно 100 mg пречистени имуноглобулини. Той потиска клетъчните имунни реакции чрез селективно унищожаване на имунокомпетентните лимфоцити и изтрива имунната памет, следователно представлява специфичен имуносупресор. Потиска реакциите на свръхчувствителност от забавен тип и транспланатационния имунтет. Той забавя кризите за отхвърляне на трансплантата, намалява техния брой и интезитет и позволява да се лекуват късните кризи, неповлияни от лечението с кортикостероиди.
 

Реклама