Immunoglobulinum antithymocyticum (DCI)

Синоними: Thymoglobuline (Meriex P.M.), Atgam (Upjohn).

Лекарствени форми:

Да се съхранява при температура от 2 - 8° С на тъмно! Да не се замразява!

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Алергия към заешки или конски протеини. Вирусна инфекция или инфекция с факултативни вътреклетъчни паразити. Да не се прилагат едновременно с него кръв или кръвни продукти. 
Алергични реакции, включително и до анафилактичен шок, който налага прекъсване на лечението. Лимфоцитопения – към 2-3-ия ден от лечението, рядко – тромбоцитопения.
При едновременно приложение с циклоспорин съществува риск от прекомерна имуносупресия. Не се прилага едновременно с живи атенюирани ваксини поради риск от генерализирана инфекция.
Разтворът се приготвя ex tempore, като флаконът се разтваря с приложения разтворител и се разрежда изчислената доза с физиологичен разтвор, обикновено 1 флакон с 50 ml и се внася с венозна перфузия за 8-12 h във вена с голям дебит. Един час преди перфузията се инжектира венозно антихистаминов препарат. Перфузията се провежда под непрекъснат лекарски контрол и в случай на алергичен инцидент се прекратява веднага! Никога не се смесва с други препарати в една банка. Разтворът на Atgam не трябва да надминава концентрацията 4 mg/ml и се прилага минимум в 4 часова инфузия. Ежедневно се контролират еритроцитите, левкоцитите, тромбоцитите, ДКК.
Прилага се в бавна венозна перфузия, в голяма вена, като един час преди първата инфузия се инжектира антихистаминов препарат. Може да се комбинира с кортикостероиди и с други имуносупресори. Инфузията трябва да продължи минумум 4 h. За профилактика на кризите за отхвърляне на трансплантата се прилага по 1,5 – 2 mg/kg/24 h. в продължение на 1-3 седмици. Лечението може да бъде прекъснато, без да се намалява прогресивно дозировката. Лечението с кортикостероиди продължава и се включва циклоспорин А. За лечение на тежки, остри реакции на отхвърляне се прилага по 2,5 – 5 mg/kg/24 h в продължение на 7-8 дни в зависимост от биологичните и клинични признаци. При костномозъчни аплазии се прилага по 2,5 – 5 mg/kg/ 24 h, в продължение на 5 дни. Atgam се дозира по 10 –30 mg/kg дневно за възрастни и 5 –25 mg/kg/24 h при деца за предотвратяването на трансплантата в продължение на 14 дни. За лечение на апластична анемия се дозира по 10-20 mg/kg/24 h в продължение на 8-14 дни. Обикновено се комбинира с азатиоприн и кортикостероиди.
Прилага се при органни трансплантации – бъбречна, сърдечна, костномозъчна, за профилактика на кризите за отхвърляне и за лечение на острата, кортикорезистентна реакция за отхвърляне на трансплантата, в случаите когато лимфоглобулинът е неефикасен или има непоносимост към конски протеини. За лечение на тежките костномозъчни аплазии, рефрактерни на конвенционалната терапия.
Тимоглобинът е пречистен инжекционен препарат от IgG на заек (Thymoglobuline) или на кон (Atgam), който има висока антилимфоцитна активност. Получава се след хиперимунизация на животни с човешките тимоцити. Съставен е от антилимфоцитна антитела, които разпознават тимоцитите и лимфоцитите на кръвта и на периферните лимфоидни органи. Тези антитела (IgG) осигуряват лимфоцитна деплеция чрез комплементзависима лиза и чрез опсонизация и деструкция от моноцитно-макрофагната система, благодарение на взаимодействието на заешките IgG с Fc-рецепторите на макрофагите. Всъщност тимоглобинът съдържа анти-CD2 антитела (които инхибират образуването на розетки с овнешки еритроцити), анти-CD4, анти- CD8, анти- CD18, анти-HLA-DR и в по-слаба концентрация anti- CD3. Наличието на тези антитела в тимоглобулина му придава функционалните свойства на моноклонални антитела, насочени срещу различни молекули, представени върхулимфоцитите и допълнителните клетки, участващи в реакцията на отхвърляне на трансплантата. Тимоглобулинът позволява да се спре острата реакция на отхвърляне на трансплантата, резистентна на лечението с кортикостероиди. Употребен профилактично, той намалява значително честотата и интезитета на кризите, след трансплантацията на органи и подобрява ефекта на кортикостероидите.
FL x 25 mg lyophilisat + fl. x 5 ml solvant; Amp x 250 mg/5ml
 

Реклама