Immunoglobulinum humanum anti cytomegaloviris pro inj. i.m.

Синоними: Цигбулин (Human CNV Ig i.m.) (НЦЗПБ).

Лекарствени форми:

Сьстав и действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти: Най-често препаратьт се понася без реакции. Понякога може да се развият болезненост и напрежение на мястото на инжектирането и краткотрайно повишаване на температурата. Рядко се получават кожни реакции. При многократни крьвопреливания или при прилагане на имуноглобулинови препарати, особено при лица с IgA дефицит, хипогамаглобулинемия или синдром на антителна недостатьчност, би могло да се развие сенсибилизация с анафилактични прояви до шок

Противопоказания:

Непоносимост кьм човешки имуноглобулини. В тези случаи се преценяват рисковете от реакцията и заболяването.
Инжектира се строго мускулно. На алергични лица се прилага под защитата на антихистаминови препарати. При вьзрастни хора се дозира по 6 – 9 ml, при новородени и деца до 6 месечна вьзраст – по 0,5 ml/kg телесна маса, при деца до 2 години по 3 - 4 ml и при по-големи деца по 4 – 5 ml. В зависимост от тежестта на заболяването дозите могат да се повтарят през интервал от 3 до 30 дни. Обикновено се прилага успоредно сьс симптоматични и етиотропни средства – зовиракс и други.
За профилактика и лечение на цитомегаловирусната инфекция при болни сьс злокачествени заболявания, лекувани сьс цитостатици, имуносупресирани болни и след трансплантация на органи, при малки деца.
Цигбулин представлява човешки имуноглобулин против цитомегаловирус, под формата на разтвор на имунологично активната фракция, изолирана от човешка крьвна плазма. Сьдьржа неколкократно повече противоцитомегаловирусни антитела в сравнение с нормалния човешки имуноглобулин. В 1 ml се сьдьржа максимално до 180 mg човешки имуноглобулин. Препаратьт сьдьржа 10 – 18 % протеини, от които най-малко 90 % са имуноглобулини. Разтворьт е изотоничен, с неутрална реакция. Предназначен е за профилактика и лечение на болни от различни форми на цитомегаловирусна инфекция.
Amp. x 1 ml et x 3 ml.
 

Реклама