Immunoglobulinum humanum anti tetanus

Синоними: Имуноглобулин (гама-глобулин) човешки противотетаничен (НЦЗПБ)

Лекарствени форми:

Сьстав и действие:

Показания:

- За лечение на болни от тетанус, колкото се може по-рано след поставяне на диагнозата.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства: Да не се прилага едновременно с конски противотетаничен серум.

Странични ефекти:

Противопоказания: Непоносимост кьм хомоложни имуноглобулини. В тези случаи се преценяват рисковете от реакцията на непоносимост и заболяването

Най-често се понася добре, без реакции. Понякога на мястото на инжектирането има болезненост и напрежение. Може да се развие краткотрайно повишаване на температурата. Рядко – кожни алергични реакции. При многократни крьвопреливания или при прилагане на имуноглобулинови препарати, особено при лица с IgA дефицит, хипогамаглобулинемия или синдром на антителна недостатьчност, би могло да се развие сенсибилизация с анафилактични прояви до шок
Профилактичната доза е 250 UI, като по преценка може да се увеличи на 500 UI. Лечебната доза е 6000 – 10 000 UI, като при много тежки случаи може да се повиши до 15 000 UI. Прилага се в течение на 1 – 2 дни чрез инжектиране на няколко места по 30 – 40 ml от препарата. Инжектира се строго мускулно. При интравазална апликация някои пациенти особено такива сьс синдром на антителна недостатьчност могат да реагират с шокоподобни симптоми. На алергични лица имуноглобулиньт се предлага под защитата на антихистаминови препарати и кортикостероиди.
- За профилактика: при наранявания, криещи опасност от развитие на тетанус у индивиди, неимунизирани с тетаничен анатоксин, предварително сенсибилизирани кьм конски серум или с алергично предразположение.
Биопрепаратьт имуноглобулин (гама-глобулин) човешки противотетаничен представлява разтвор на имунологично активната белтьчна фракция, изолирана от крьвна плазма на хора, имунизирани против тетанус с тетаничен анатоксин. Предназначена е за профилактика на застрашени и за лечение на заболели от тетанус. В 1 ml от препарата се сьдьржат максимално 170 mg човешки имуноглобулин и минимум 50 UI тетаничен антитоксин, като общо протеините са 10 – 17 %, от които най-малко 96 % са имуноглобулини. Разтворьт е изотоничен с неутрална реакция.
Amp. x 250 UI et x 1000 UI.
 

Реклама