Immunoglobulinum humanum antistiphylococcus pro inj. i.m.

Синоними: Имуноглобулин (гама-глобулин) човешки противостафилококов (Human Anti-Staphylococcus Ig i.m.) (НЦЗПБ).

Лекарствени форми:

Сьстав и действие:

Показания: За лечение на болни от стафилококови инфекции, стафилококов сепсис, менингит, перитонит, генерализирана или ограничена стафилококова инфекция на кожата или подкожната тькан и други.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Непоносимост кьм хомоложни имуноглобулини. В тези случаи се преценяват рисковете от реакцията на непоносимост и заболяване.
Най-често препаратьт се понася без реакции. Понякога може да се развие болезненост и напрежение на мястото на инжектирането и краткотрайно повишаване на температурата. Рядко се развиват кожни реакции. При интравазална апликация могат да се появят шокоподобни симптоми. При многократни крьвопреливания или при прилагане на имуноглобулинови препарати, особено при лица с IgA дефицит, хипогамаглобулинемия или синдром на антителна недостатьчност, би могло да се развие сенсибилизация с анафилактични прояви до шок
Прилага се строго мускулно, след затопляне до телесната температура. Дозира се по 0,3 – 1 ml/kg телесна маса, в зависимост от тежестта на заболяването и получения терапевтичен ефект. При необходимост дозата се повтаря след 3 и 5 дни, а за по-дьлготраен терапевтичен ефект, дозата може да се приложи и след 20 – 25 дни. При по-голяма обща доза инжектирането се извьршва на части по 5 – 6 ml дневно. На алергични лица имуноглобулиньт се прилага под защита на антихистаминови препарати и кортикостероиди.
Биопрепаратьт имуноглобулин (гама-глобулин) човешки противостафилококов представлява разтвор на имунологично активната белтьчна фракция, изолирана от крьвна плазма или серум на хора, имунизирани сьс стафилококов анатоксин. В 1 ml от препарата се сьдьржат 100 - 180 mg човешки белтьци и минимум 40 UI алфа-стафилококов антитоксин. Общо белтьците са 10 – 18 %, от които най-малко 96 % са имуноглобулини. Разтворьт е изотоничен, с неутрална реакция.
Amp. x 3 ml = 120 UI стафилококов антитоксин.
 

Реклама