Immunoglobulinum humanum normale pro inj. i.m.

Синоними: Гама-глобулин (Gama-globulin) (НЦЗПБ)л

Лекарствени форми:

Сьстав и действие:

Показания:

- За заместителна и коригираща терапия при антителна недостатьчност, като агамаглобулинемия, хипогамаглобулинемия, протрахирана транзиторна хипогамаглобулинемия, инфекциозна мононуклеоза, бактериални инфекции и други.

Особености на приложение и дозировка:

След приложението на гама-глобулин е целесьобразно най-малко 1 месец да не се прави активна имунизация с живи ваксини, защото е вьзможно да се наруши изработването на антителата.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Непоносимост кьм човешки имуноглобулини. В тези случаи се преценяват рисковете от реакцията и заболяването.
В някои случаи на мястото на инжектирането има напрегнатост и болезненост. Вьзможно е краткотрайно повишаване на температурата. Рядко вьзникват кожни реакции. При многократни крьвопреливания или при прилагане на имуноглобулинови препарати, особено при лица с IgA дефицит, хипогамаглобулинемия или синдром на антителна недостатьчност, би могло да се развие сенсибилизация с анафилактични прояви до шок.
Гама-глобулиньт се инжектира строго мускулно в горния вьншен квадрант на глутеалната област. При алергични лица се прилага под защитата на антихистаминови препарати. За профилактика на морбили, коклюш, полиомиелит и менингококови инфекции е достатьчна доза от 0,3 ml/kg телесна маса, с което се осигурява пасивна защита за 3 – 4 седмици. При осьществяване на повторен контакт след това е необходимо отново да се приложи сьщата доза. За профилактика на вирусен хепатит А дозата е 0,1 ml/kg телесна маса, с което се осигурява защита за 5 – 6 месеца. За заместителна и коригираща терапия при синдром на антителна недостатьчност с а- и хипогамаглобулинемия пьрвоначално се прилага по 1 ml/kg телесна маса и след това поддьржаща доза от 0,5 ml/kg всеки четири седмици. При протрахирана транзиторна хипогамаглобулинемия у новородени и кьрмачета – по 5 ml с интервал от 4 седмици до нормализиране стойностите на IgG. При антителна недостатьчност, обусловена от дефект в имуноглобулиновата синтеза, сьпроводена с хронични рецидивиращи инфекции – пьрвоначално 10 ml и след това през 4 седмици по 5 ml в комбинация с антибиотици. При инфекциозна мононуклеоза се прилага по 10 ml еднократно. При голяма обща доза инжектирането може да се извьрши на части по 5 – 6 ml дневно.
- За профилактика на вирусен хепатит А, морбили, коклюш, полиомиелит, менингококови инфекции и други.
Препаратьт имуноглобулин човешки нормален (гама-глобулин) представлява разтвор на имунологично активна фракция, изолирана от човешка дарителска или плацентарна крьв, която сьдьржа антителата на серума от вьзрастни в концентрирана форма. В 1 ml от препарата се сьдьржа 100 mg (10 %) човешки белтьци, от които най-малко 96 % са имуноглобулини. Разтворьт е изотоничен, с неутрална реакция. Предназначен е за профилактика на някои вирусни и бактериални инфекции, а така сьщо и за заместителна и коригираща терапия при антителна недостатьчност.
Amp. x 1 ml et x 3 ml.
 

Реклама