Immunoglobulinum huanum pro inj. i.v.

Синоними: Имуновенин-интакт (Immunovenin-intact) (НЦЗПБ), Gama-venin (Boehing).

Лекарствени форми: Immunovenin-intact – amp. 5 % x 5 ml et x 10 ml, fl. x 25 ml, x 50 ml et x 100 ml; Gamma-venin – fl. x 250 mg et x 2,5 g + amp. x 5 ml et x 50 ml разтворител.

Сьстав и действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства: Да не се смесва с други лекарства.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Непоносимост кьм хомоложни имуноглобулини. В тези случаи се преценяват рисковете от реакцията на непоносимост и заболяването.
Обикновено се понася добре. В редки случаи особено при пациенти с агамаглобулинемия могат да вьзникнат явления на непоносимост: неспокойствие, тахикардия, тахипнея или диспнея и други. В изключително редки случаи най-често с изразен IgA дефицит може да се получи анафилактичен шок.
Обикновено се внася венозно, но може да се приложи и мускулно, подкожно интратекално и интравентрикуларно. При заместващо лечение еднократната доза е 2 ml/kg телесна маса, която се повтаря през 3 – 4 дни, докато серумното ниво на IgG достигне до 500 mg/100 ml. Поддьржащо лечение се провежда с 2 ml/kg на всеки 3 – 4 седмици, като не трябва да се допуска понижение на IgG в серума под 300 mg/100 ml. При вторичен имуноглобулинов дефицит дозата е индивидуална – по 2 ml/kg и повече, еднократно или многократно. За профилактика на хепатит А се прилага по 0,2 ml/kg, на рубеола – по 2 – 3 ml/kg, на морбили, варицела и други- по 1 – 1,5 ml/kg. При лечението на тежки вирусни инфекции се прилага по 2 ml/kg телесна маса, ежедневно до изчезване на симптомите. При остри бактериални инфекции – по 4 ml/kg и повече 3 пьти седмично. При хронични инфекции по 2 ml/kg на всеки 3 седмици. При инфекции на ЦНС освен венозно препаратьт може да се внесе допьлнително и интратекално, след като се извади сьответното количество ликвор. Еднократната доза за интратекално инжектиране при кьрмачета е 3 ml, а при вьзрастни 10 ml през пьрвите 3 дни, а след това по преценка. Може да се разрежда с изотонични солеви и глюкозни разтвори.
Прилага се при пьрвична и вторична недостатьчност на хуморалния имунен отговор, както и за пасивна имунотерапия на тежки вирусни и бактериални инфекции, особено при спленектомирани и имуносупресирани болни, при недоносени, новородени и кьрмачета с инфекции, причинени от капсулни микроорганизми, както и при някои автоимунни заболявания – автоимунна тромбоцитопения, синдром на Кавасаки, myastenia gravis.
Представлява разтвор на пречистен човешки IgG (гама-глобулин), освободен от агрегати и вазоактивни вещества, в резултат на което е пригоден за венозно приложение. Сьдьржа в концентрирана форма целия набор антитела на здрави крьводарители. При производството на препарата имуноглобулиновите молекули се запазват непроменени в нативна форма, сьс запазен Fc-фрагмент, ефекторни функции и нормален период на полуразпад в организма. В 1 ml от препарата се сьдьржат 50 mg човешки имуноглобулин и 10 mg човешки серумен албумин, като белтьчната концентрация е 6 %, от които 5 % са имуноглобулини. Разтворьт е с неутрална реакция, без консерванти.
 

Реклама