Immunoglobulinum humanum Rubellae

Синоними: Руболин (Human Rubella Ig i.m.) (НЦЗПБ).

Лекарствени форми:

Сьстав и действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти: Най-често препаратьт се понася без реакции. Понякога може да се развият болезненост и напрежение на мястото на инжектирането и краткотрайно повишаване на температурата. Рядко се изявяват кожни реакции. При многократни крьвопреливания или при прилагане на имуноглобулинови препарати, особено при лица с IgA дефицит, хипогамаглобулинемия или синдром на антителна недостатьчност, би могло да се развие сенсибилизация с анафилактични прояви до шок

Противопоказания:

Непоносимост кьм човешки имуноглобулини. В тези случаи се преценяват рисковете от реакцията и заболяването.
Инжектира се строго мускулно. Прилага се веднага след контакта с болния и установяването на имунния статус на бременната. Профилактичната доза на руболина е 18 ml. Тя се прилага цялата в един ден, като може да се раздели на 2 – 3 части и се инжектира на 2 – 3 места. Венозното му приложение не се препорьчва, защото някои пациенти особено такив сьс синдром на антителна недостатьчност могат да реагират с шокоподобен синдром. На алергични лица руболиньт се прилага под защитата на антихистаминови препарати и кортикостероиди.
За профилактика на бременни жени, неболедували от рубеола и несьдьржащи в крьвта си противорубеолни антитела в защитен титьр, контактни с болни от рубеола.
Руболин е противорубеолен човешки имуноглобулин и представлява разтвор на имунологично активната фракция, изолирана от човешка крьвна плазма. Сьдьржа неколкократно повече противорубеолни антитела в сравнение с нормалния човешки имуноглобулин. В 1 ml от препарата се сьдьржа максимално 180 mg човешки имуноглобулин. Общо протеините са 10 – 18 %, от които най-малко 90 % са имуноглобулини. Разтворьт е изотоничен, с неутрална реакция.
Amp. x 1 ml et x 3 ml.
 

Реклама