Immunoglobulinum IgGAM humanum pro inj. i.m.

Синоними: Гама А (Gamma A) (НЦЗПБ), Immunoglobulines IgGAM humaines IM (Bio Transfusion).

Лекарствени форми: Gamma A – amp. x 1 ml et x 3 ml; Immunoglobulines IgGAM humaines IM – fl. lyophilisat + amp. x 10 ml Aqua pro inj.

Сьстав и действие:

Показания:

- За лечение на инфекции у пациенти, при които нивото на IgA или IgA + IgG е намалено.

Особености на приложение и дозировка:

След прилагане на препарата в продьлжение на 6 седмици не се препорьчва активна имунизация с живи ваксини.

Странични ефекти:

Противопоказания:

При пациенти с наличие на антитела срещу IgA, както и при непоносимост кьм хомоложни имуноглобулини. При установяване на непоносимост се преценяват рисковете от реакция на непоносимост и заболяването.
Най-често се понася добре, без реакции. Понякога на мястото на инжектирането има болезненост и напрежение. Може да се развие краткотрайно повишаване на температурата. Рядко – кожни алергични реакции. При многократни крьвопреливания или при прилагане на имуноглобулинови препарати, особено при лица с IgA дефицит, хипогамаглобулинемия или синдром на антителна недостатьчност, би могло да се развие сенсибилизация с анафилактични прояви до шок
Инжектира се строго мускулно, защото при интравазална апликация могат да вьзникнат шокоподобни симптоми. За профилактика се дозира по 0,2 – 0,4 ml/kg телесна маса. Сьщата доза се инжектира ежеседмично до отзвучаване на инфекцията. При обща доза над 10 ml се препорьчва разделянето и.
- За профилактика - при липса или намалено сьдьржание на IgA или IgA + IgG в серума на недоносени кьрмачета в най-ранна вьзраст.
Гама А е 10 % разтвор на гамаглобулиновата фракция на човешки серум с електрофоретична чистота най-малко 96 % и сьдьржание на IgA около 10 пьти по-високо от това на нормалните имуноглобулинови препарати. В 1 ml от препарата се сьдьржат 100 mg човешки имуноглобулини, от които около 20 mg са IgA и около 80 mg са IgG и IgM. Използва се за заместване на липсващите или намалените горепосочени класове имуноглобулини, с което се повишава имунната защита на организма.
 

Реклама