Imocur enfant (Fournier)

Лекарствени форми: Caps. x 20 mg.

Действие: Имокур е биологичен имуностимулант. Представлява лиофилизат от равни части от следните бактериални съставки: Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae et ozaenae, Staphilococcus aureus, Streptococcus viridans et pyogenes, Neisseria catarrhalis. Стимулира някои елементи от хуморалния и клетъчния имунитет – потенцира синтезата на имуноглобулини, в частност на секреторните IgA, повишава фагоцитната активност на макрофагите и активира Т лимфоцитите.

Показания: Прилага се за профилактика на рецидивиращите инфекции на горните дихателни пътища.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се по една капсула дневно десет дни от месеца в продължение на ти последователни месеца. Лечението може да се започне в отсъствието на инфекция,обикновено през есента или по време на инфекциозен епизод едновременно с антибактериална терапия.

Особености на употреба: Ако капсулите трудно се разтварят, те могат да се отворят и съдържанието им да се приеме с малко течност или храна.

Странични ефекти: В отделни случаи са наблюдавани храносмилателни смущения.

Противопоказания: Да се избягва при болни с автоимунни заболявания.

 

Реклама