Indobufen (DCI)

Синоними: Ibustrin (Farmitalia C. Erba).

Лекарствени форми: Tabl. x 200 mg.

Действие: Ибустринът има специфичен антиагрегиращ механизъм на действие, като блокира продукцията на тромбоксан А2 чрез специфично инхибиране на циклооксигеназата. Едновременно с това той пречи на натрупването на ендопероксиди с тромбоксан А2-миметично действие, защитава съдовата стена чрез поддържане на нормални нива на простациклин и инхибира предизвиканата от тромбоцитния растежен фактор (PDGF) пролиферация на интимата, която води до атероматозна дегенерация. Ибустринът потиска тромбоцитната активация (адхезия, агрегация, освобождаването на тромбоцитните фактори 3 и 4 и бета-тромбоглобулин) и предотвратява образуването на тромби при контакт с чужди повърхности, а при патологични условия и в кръвоносни съдове. Той подобрява микроциркулацията, като увеличава способността на еритроцитите да се деформират. Антиагрегатният му ефект настъпва още с първата приета доза и действието му е обратимо напълно 24 h след спиране на лечението. Той не влияе върху плазмените фактори на кръвосъсирването. Максимални плазмени концентрации се достигат за 2 – 4. Действието му продължава около 12 h.

Показания: ИБС, вторична профилактика и лечение на миокарден инфаркт, профилактика на риска от тромбоза при МСБ, периферна артериопатия, при оперирани болни, при пациенти, подлежащи на операция за коронарен байпас, пациенти на програмирана хемодиализа.

Обичайна дозировка: 200 – 400 mg/24 h.

Особености на приложение и дозировка: При продължително приложение се превежда редовен контролна коагулографските и хематологичните показатели. Дозира се два пъти дневно, тъй като действието му продължава 12 h. Таблетките се приемат след хранене.

Странични ефекти: Хеморагични прояви при предозиране. Рядко се наблюдават диспептични прояви. Потискане на хемопоезата – тромбоцитопении, гранулоцитопении, анемия.

Противопоказания: Хеморагични диатези, висок риск от кървене, тежко увреждане на чернодробните функции, тромбоцитопении, костномозъчна хипоплазия, стомашно-чревни язви, анамнеза за прекаран хеморагичен мозъчен инсулт.

 

Реклама