Insulin NS “Pharmachin” (Sopharma), Insulin Berlin-Chemie (Berlin-Chemie), Insulin “Aventis” (Aventis)

Лекарствени форми: Fl. x 400 UI/10 ml (40 UI/ml).

Действие: Представлява пречистен неутрален свински инсулин (NS), който по химична структура е най-близък до човешкия, има по-слабо антигенно действие от говеждия и няма локален дразнещ ефект при подкожно инжектиране. Основните физиологични и терапевтични ефекти на инсулина са хипогликемичния и анаболизиращият. Инсулинът повишава пермеабилитета на клетъчните мембрани за глюкозата. В резултат на това увеличава каптацията на глюкозата от мастните и мускулните клетки, намалява гликогенолизата и неогликогенезата. Нормализирането на кръвната захар под въздействието на инсулина води до премахване на глюкозурията, на полиурията и полидипсията. Предотвратява се образуването на кетонни тела. Инсулинът действа и върху метаболизма на липидите, като усилва липогенезата в черния дроб и в мастната тъкан и намалява липолизата. Той повишава синтезата на протеини, улеснява транспорта и увеличава каптацията на аминокиселините в клетката. Стимулира растежа на организма. Инсулинът благоприятства вътреклетъчната пенетрация на калиевите йони. При подкожно инжектиране ефектът му се проявява след 15 – 20 min, продължава 4 -6 h с максимум на ефекта между 2-ия и 4-ия час. Метаболизмът му е този на естествения панкреасен хормон.

Показания: - Прилага се за лечение на декомпенсиран инсулинозависим тип диабет.

  • За лечение на усложненията на диабета-кетоацидоза, прекома и кома.

  • При интеркурентни инфекциозни заболявания, които влошават протичането на диабета.

  • Като подготовка на болни от захарен диабет за предстоящи хирургически интервенции и по време на тях.

Особености на приложение и дозировка

Взаимодействие с други лекарства

Странични ефекти

Противопоказания

: Алергия към инсулина, леки форми на диабет със склонност към хипогликемични реакции, надбъбречна недостатъчност. Предпазливо се прилага при сърдечна недостатъчност и тежки чернодробни заболявания. По време на лечението с инсулин не се съветва приемането на алкохол, който може да причини хипогликемия.
: Еритем и болки на мястото на инжектирането се наблюдават рядко, главно при твърде повърхностно инжектиране. При някои болни може да се наблюдават алергични реакции, липоатрофия, отоци, преходна пресбиопия. При предозиране се развиват хипогликемия със слабост, изпотяване, световъртеж, чувство на глад, загуба на съзнание.
: Не се препоръчва комбинирано приложение с гликокортикостероиди, диуретици, естропрогестативи, вазопресорни амини, тиреоидни препарати и TSH и фенитоин поради риск от повишение на гликемията, а така също с бета-блокери, МАО инхибитори, антибактериални сулфонамиди, които засилват хипогликемията.
: Дозировката на препарата е строго индивидуална и се определя съобразно данните от кръвозахарните и уринозахарните проби на болния и от т.нар. инсулино-глюкозен еквивалент. Последният представлява отношението между инсулина и намаляването на глюкозата и урината в грамове под неговото въздействие. Инсулино-глюкозния еквивалент е средно 2,0 – 3,0 g за 1 UI инсулин. Обикновено се започва с доза по-малка от стойността на еквивалента и след това през 3 – 4 дни се коригира дозата на инсулина съобразно кръвозахарния и уринозахарния профил с 4 – 6 UI до постигане на компенсация. Денонощната доза се разпределя на 3 – 4 апликации, като най-голямата доза се прилага сутрин или на обяд. Обикновено се инжектира подкожно 20 – 30 min преди хранене. Мускулно се прилага за достигане на висока концентрация в кръвта, а венозно – при диабетна кома.
 

Реклама