Insulin Actrapid HM (Novo Nordisk)

Лекарствени форми: Fl. x 400 UI/10 ml (40 UI/ml).

Действие: Actrapid HM е полусинтетичен монокомпонентен човешки инсулин, получен чрез ензимна конверсия на свински в човешки инсулин. Химичният му състав е идентичен на естествения човешки инсулин и притежава всичките му физиологични и терапевтични ефекти. Той може да бъде инжектиран подкожно, мускулно или венозно. Инжектиран подкожно, преминава бързо в общото кръвообращение. Действието му започва след 30 min и продължава 8 h. При венозно внасяне действието му настъпва незабавно, но продължителността му е малка – около 1 h. Метаболизмът му е този на естествения човешки панкреасен хормон.

Показания: - За лечение на диабетна кетоацидоза, прекома и кома.

  • Всички индикации за транзиторна употреба на инсулин.

  • За заместителна терапия на инсулинозависим диабет при тежки случаи в началото на лечението – до достигане на компенсация.

  • Алергия към другите инсулини.

Особености на приложение и дозировка

Взаимодействие с други лекарства

Странични ефекти

Противопоказания

: Абсолютни противопоказания няма. Внимателно трябва да се прилага при сърдечна и бъбречна недостатъчност, при тежки чернодробни заболявания. По време на лечението се забранява приемането на алкохол поради риск от хипогликемия. 
: По рядко се наблюдават локални и общи алергични прояви, отколкото при животинските инсулини. При предозиране – хипогликемия.
: При едновременно приложение на Actrapid HM с гликокортикостероиди естропрогестативи, салбутамол, тербуталин, фенитоин, диуретици, вазопресорни амини и данозол може да се повиши гликемия, а при едновременното му приложението с бета-блокери, сулфонамиди и МАО инхибитори може да се развие хипогликемия, тъй като се маскират някои от клиничните прояви.
: Прилага се дълбоко подкожно или мускулно. Венозно струйно или в перфузия се инжектира само в клинична обстановка при диабетна кома. Дозировката варира индивидуално в зависимост от състоянието на болния и инсулиновите му нужди. Приложен самостоятелно, Actrapid HM се инжектира 3 – 4 пъти дневно с оглед регулярното покриване на нуждите на инсулин през денонощието. Средната дневна доза е ориентировъчно 40 UI. Тази доза се адаптира съобразно кръвозахарните и уринозахарните профили на болния, като се коригира през 3 – 4 дни с 4 – 6 UI до постигане на компенсация. Actrapid HM може да се приложи комбинирано с всички монокомпонентни инсулини.
 

Реклама