Insulin Actrapid HM Penfill 100 UI/ ml ( Novo Nordisk )

Лекарствени форми: Penfill x 150 UI/ 1,5 ml et x 300 UI/ 3 ml ( 100 UI/ ml ).

Действие: Actrapid HM Penfill 100 UI/ ml представлява разтвор за инжектиране, който съдържа полусинтетичен монокомпонентен човешки инсулин, чийто химичен състав е идентичен с този на естествения човешки инсулин и притежава неговите физиологични и терапевтични ефекти. Тази фармацевтична форма на Insulin Actrapid HM е предназначена само за инжектиране със специалните стило-инжектори, от които съществуват три модела – Novo Pen I и Novo Pen II за пълнители от 1,5 ml и Novo Pen III за пълнители от 3 ml. За разлика от обичайната форма на Actrapid HM, която съдържа в 1 ml разтвор 40 UI инсулин, Actrapid HM Penfill съдържа 100 UI инсулин в 1 ml разтвор. Има бързо и краткотрайно хипогликемично действие. Ефектът му настъпва 15 min след инжектирането и се изчерпва към края на 8-ия час.

Показания: - За субституираща терапия на тежки форми инсулинозависим тип захарен диабет в началото на лечението – до постигане на компенсация.

  • При интеркурентни инфекции, които влошават протичането на диабета.

  • Като подготовка за предстоящи хирургични интервенции и по време на тях при болни от захарен диабет.

  • При алергия към другите инсулини.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства: При едновременно приложение на Actrapid HM с гликокортикостероиди, естропрогестативи, салбутамол, тербуталин, фенитоин, диуретици, вазопресорни амини и данозол може да се повиши гликемията, а при едновременното му приложение с бета-блокери, сулфонамиди и МАО инхибитори може да се развие хипогликемия, тъй като се маскират някои от клиничните и прояви.

Странични ефекти: По-рядко се наблюдават локални и общи алергични прояви, отколкото при животинските инсулини. При предозиране – хипогликемия.

Противопоказания: Абсолютни противопоказания няма. Внимателно трябва да се прилага при сърдечна и бъбречна недостатъчност, при тежки чернодробни заболявания. По време на лечението се забранява приемането на алкохол поради риск от хипогликемия.

Actrapid HM Penfill 100 UI/ ml се прилага изключително подкожно само чрез специално предназначените стило-инжектори Novo Pen I, Novo Pen II и Novo Pen III, чиито характеристики са дадени от лабораториите, които ги произвеждат. Указанията за употреба трябва да се спазват стриктно от пациентите! Actrapid HM Penfill не трябва да се използва с традиционните спринцовки, нито изпразнените патрончета да се напълват с обикновен алт-инсулин. Ако разтворът във флакончето не е абсолютно бистър и безцветен, той не трябва да се използва. След употреба да се пази от светлина! Дозировката се определя индивидуално от състоянието на пациента и неговите инсулинови нужди. Дневната доза се разпределя обикновено в 3 подкожни инжекции. Началната ориентировъчна доза се коригира през 3 – 4 дни с по 4 – 6 UI съобразно данните от кръвозахарните и уринозахарните профили до компенсация на диабета.
 

Реклама