Insulin Actrapid MC (Novo Nordisk)

Лекарствени форми: Fl. x 400 UI/10 ml (40 UI/ml).

Действие: Представлява монокомпонентен хроматографски пречистен свински инсулин. Инжектиран подкожно или мускулно, преминава бързо в общото кръвообращение. Действието му започва след 30 min и продължава 8 h. Максималният му хипогликемизиращ ефект се провява между първия и третия час от инжектирането. При венозно приложението действието му започва незабавно, но има по-малка продължителност.

Показания: - За лечение на диабетна кетоацидоза, прекома и кома.

  • При интеркурентни инфекциозни заболявания, влошаващи протичането на диабета.

  • При подготовка на болни от захарен диабет за предстоящи операции и по време на тях.

  • При хиперкалиемия.

Особености на приложение и дозировка

Взаимодействие с други лекарства

Странични ефекти

Противопоказания

: Алергия към инсулина. Предпазливо и внимателно трябва да се прилага при сърдечна и бъбречна недостатъчност, при тежки чернодробни заболявания. Не се съветва приемането на алкохол по време на лечението с инсулин поради повишаване риска от хипогликемия.
: Рядко еритем и болки на мястото на инжектирането. Рядко алергични реакции. При предозиране –хипогликемични реакции.
: Не се препоръчва едновременно приложение на инсулина с гликокортикостероиди, прогестативи, тербуталин, данозол, салбутамол, фенитоин, диуретици и вазопресорни амини, които могат а повишат гликемията. Едновременното приложение с бета-блокери, МАО инхибитори и сулфонамиди повишава риска от хипогликемия, тъй като се маскират някои от клиничните симптоми на хипогликемията – палпитации, тахикардия.
: Когато се прилага самостоятелно, се инжектира 3 – 4 пъти дневно през 4 – 5 h, дълбоко подкожно или мускулно. Венозно се внася в случаи на диабетна кома, като винаги се предпочита директното венозно инжектиране, но може да се смесва и с перфузионни разтвори с изключение на съдържащите белтъчини. Дозировката е индивидуална, в зависимост от състоянието на болния и в съответствие на инсулиновите му нужди. Първоначалните ориентировъчни дози се адаптират след това съобразно кръвозахарните и уринозахарните профили.
 

Реклама