Insulin Tardum MX HP (Organon)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Алергия към инсулин. Не е подходящо приложението му при диабетици с наднормена телесна маса. При леки форми на захарен диабет със склонност към хипогликемични реакции.
Може да се развият особено при лоша техника на инжектирането локални реакции – еритем, болка или уртикариален обрив. По-рядко се наблюдават генерализирани алергични реакции до алергичен шок, главно при алергия към инсулина.
Едновременното приложение на даназол, хлорпромазин, кортикостероиди, макродози прогестативи, салбутамол и тербутамол може да доведе до повишаване на гликемията. Салицилатите, инхибиторите на АСЕ и бета-блокерите могат да повишат риска от хипогликемия или да маскират клиничните и признаци.
Инжектира се дълбоко подкожно или мускилно. При мускулно инжектиране действието му започва малко по-бързо, но продължителността на ефекта му се скъсява. Дозата се определя индивидуално в зависимосто от състоянието на болния и неговите инсулинови нужди. Първоначалната ориентировъчна доза се адаптира през 3 – 4 дни с по 4 6 UI, съобразно данните от кръвозахарните и уринозахарните профили на болния до компенсация на диабета. Дневната доза се ивжектира наведнъж сутрин 30 - 45 min преди закуска. При необходимост може да се смесва с Endopancrine или Semi – Tardum. По време на лечението не се препоръчва употребата на спиртни напитки особено нагладно, защото се повишава риска от хипогликемия.
За субституираща терапия на инсулинозависим тип захарен диабет.
Insulin Tardum MX HP представлява суспенсия за инжектиране, съставена от 30% аморфен високопречистен свински инсулин с интермедиерно действие (Semi – Tardum HP) и 70% кристален цинк-инсулин от говежди произход с пролонгирано действие (Ultra – Tardum HP). Действието на препарата започва 1 h след подкожно инжектиране и продължава 24 h.
Fl. x 400 UI/ 10 ml (40 UI/ ml).
 

Реклама