Insulin Ultratard HM (Novo Nordisk)

Лекарствени форми: Fl. x 400 UI/ 10 ml (40 UI/ ml).

Действие: Представлява неутрална суспенсия на полусинтетичен човешки кристален цинк-инсулин. Ефектът му започва приблизително към 4-ия час след инжектирането, максимално изразен е между 8 – 24-ия час и се изчерпва към 28-ия час.

Показания: Инсулинозависим захарен диабет.

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства: Едновременното приложение на даназол, хлорпромазин, кортикостероиди, макродози прогестативи, салбутамол и тербуталин може да доведе до повишаване на гликемията. Салицилатите, инхибиторите на АСЕ и бета-блокерите могат да повишат риска от хипогликемия или да маскират клиничните и признаци.

Противопоказания: Хипогликемия.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се подкожно 1 път дневно. Дозата се определя в зависимост от състоянието на болния, тежестта на диабета и инсулиновите нужди. Предварително флаконът трябва да се разклати, а изтегленото в спринцовката количество да се инжектира веднага. Може да се смесва в една спринцовка с Actrapid HM, като първо се взема бързодействащият инсулин и сместа се прилага незабавно. При преминаване от Insulin Ultratard HM на друг инсулин е необходимо болният да се хоспитализира.

По-рядко се наблюдават странични ефекти, отколкото при приложение на животински инсулин. Възможни са особено при адаптиране на дозировката хипогликемични реакции.
 

Реклама