Insuline Choay (Lab. Choay)

Лекарствени форми: Fl. x 200 UI/5 ml et x 400 UI/10 ml (40 UI/ml).

Действие: Представлява пречистен кристален инсулин от говежди произход. Притежава всички физиологични и терапевтични ефекти на нативния човешки инсулин. Има по-изразена антигенност от препаратите, съдържащи свински инсулин. Инжектиран подкожно, той преминава бързо в общото кръвообращение, действието му започва след 30 min и продължава 6 до 8 h. При венозно приложение действието му започва незабавно. Метаболизмът му е този на нативния панкреасен хормон.

Показания: - За субституираща терапия на тежки форми на инсулинозависим тип захарен диабет в началото на лечението.

  • За лечение на усложненията на диабета – кетоацидоза, прекома и кома.

  • При интеркурентни инфекциозни заболявания, влошаващи протичането на диабета.

  • Като подготовка на болни от захарен диабет за предстоящи хирургически интервенции и по време на тях.

  • При хиперкалиемия.

Особености на приложение и дозировка

Взаимодействие с други лекарства

Странични ефекти

Противопоказания

: Алергия към инсулина, леки форми на диабет със склонност към хипогликемични реакции, надбъбречна недостатъчност. Предпазливо и внимателно трябва да се прилага при сърдечна и бъбречна недостатъчност, тежки чернодробни заболявания-. Не се съветва приемането на алкохол по време на лечението с инсулин поради риск от хипогликемични реакции. 
: Еритем и болки на мястото на апликацията особено при твърде повърхностно подкожно инжектиране. Липодистрофия особено при инжектиране на едно и също място. Алергични реакции, по-често при алергия към инсулин, отоци, преходна пресбиопия. При предозиране се развива хипогликемия със слабост, изпотяване, световъртеж, чувство на глад, загуба на съзнание.
: Не се препоръчва едновременното приложение на инсулин с гликокортикостероиди, диуретици, вазопресорни амини, естропрогестативи, тиреодни препарати, TSH и фенитоин поради риск от повишение на гликемията, а така също и с бета-блокери, МАО инхибитори, антибактериални сулфонамиди, които повишават риска от хипогликемия или маскират клиничните прояви на хипогликемията.
: Дозировката е индивидуална и се определя от състоянието на болния и данните от кръвозахарните и уринозахарните профили и от т.нар. инсулино-глюкозен еквивалент, т.е. количеството глюкоза в грамове, което се утилизира от организма под действието на 1 UI инсулин. Лечението се започва обикновено с доза по-малка от стойността на инсулино-глюкозния еквивалент и след това дозата се коригира през 3 -4 дни съобразно данните от кръвозахарния и уринозахарния профил на болния, с 4 – 6 UI до постигане на компенсация. Денонощната доза се разпределя обикновено в 3 апликации, като интервалите между тях не трябва да бъдат по-малки от 4 – 5 h, за да се предотврати рискът от хипогликемия. Инжектира се дълбоко подкожно 30 min преди нахранване. Венозно се прилага при диабетна кома.
 

Реклама