Insuline Zinc Protamine (Choay)

Лекарствени форми: Fl. x 200 UI/5 ml (40 UI/ ml).

Действие: Представлява суспенсия на пречистен говежди цинк-инсулин и протамин. Има пролонгирано хипогликемично действие. Ефектът му се проявява към 4-ия час от инжектирането и продължава около 24 h.

Показания: За субституираща терапия на инсулинозависим тип захарен диабет.

Странични ефекти: При лоша техника на инжектирането – твърде повърхностно или инжектиране в кръвоносен съд, или инжектиране на едно и също място, се наблюдават локални прояви: еритем и болка на мястото на инжектирането, уртикариална реакция, липодистрофия (були или зони на атрофия). Генерализирани алергични реакции, включително и тежък колапс, се наблюдават много рядко, главно при инсулинова алергиа или при алергия към протамина .

Взаимодействие с други лекарства: Едновременното му приложение с бета-блокери, МАО инхибитори и антибактериални сулфонамиди, повишава риска от хипогликемия или маскира клиничните симптоми на хипогликемията. Кортикостероидите, прогестативите, вазопресорните амини, диуретиците, тиреоидните хормони и TSH, невролептиците и хидантоинът, приложени едновременно, могат да доведат до повишение на гликемията.

Противопоказания: Алергия към инсулин и протамин. Не е подходящо приложението му при диабетици с наднормена телесна маса. По време на лечението не се съветва употребата на алкохолни напитки, които повишават риска от хипогликемични реакции.

Особености на приложение и дозировка: Продължителният и равномерен характер на действието на препарата позволява да се намали броя на инжекциите. Инжектира се дълбоко подкожно 1 път дневно 5 – 6 h преди основно нахранване. Преди употреба флаконът се разклаща, з да стане суспензията хомогенна, и изтегленото количество се инжектира веднага. Дозировката при всеки отделен пациент е индивидуална и се определя съобразно данните от кръвозахарните и уринозахарните профили.

 

Реклама