Interferon alpha Hu-leu (DCI)

Синоними: Leuferon (Medicuba).

Лекарствени форми:

Fl.x 3 000 000 UI pro inj.i.m. et i.v.; Nasal sprаy – fl.lyophilisat + fl.x 5 ml разтворител; Очни капки – fl.lyophilisat + fl.x 5 ml разтворител.

Действие: Алфа-интерферонът има мощно вирусостатично действие срещу широка гама от ДНК и РНК вируси. Действието му е свързано с фиксиране върху сециални рецептори по клетъчната повърхност, което води до активиране на протеинкиназата, инхибираща биосинтезата на вирусните протеини. Едновременно с това нуклеотидполимеразата активира рибонуклеазата, която разцепва вирусната информационна РНК. Под действието на фосфодиестеразата се откъсват терминални мононуклеотиди от транспортната РНК, в резултат на което се блокира елонгирането на полипептидните вериги. Антивирусното действие на алфа-интерферона е свързано и с неговия имунорегулаторен ефект. Той активира естествените цитотоксични лимфоцити и стимулира фагоцитната активност на макрофагите.

Показания: Прилага се за лечение на различни заболявания с вирусна етиология: херпес зостер, ларингеална папиломатоза, остър и хроничен хепатит В и други, при капоши сарком у болни със СПИН.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се главно мусулно по 6 000 000 UI дневно в продължение на една седмица, след което дозата се намалява прогресивно до 6 000 000 UI два пъти седмично в продължение на 6 месеца до една година.

Странични ефекти: Алергия към интерферон, епилепсия, костномозъчна хипоплазия, тежки сърдечни, бъбречни и чернодробни увреждания, бременност.

 

Реклама