Interferon alpha-2beta

Синоними: Heberon ALFA-N (Herba biotik)

Лекарствени форми:

Действие: Притежава видовозависим противовирусен, антипролиферативен и имуномодулиращ ефект. Потиска репликацията на ДНК и РНК във вирусите и задържа тяхоното развитие, като взаимодейства антагонистично с растежните фактори. Имуномодулиращото му действие се изразява в стимулация на NK-клетките на спецфичните цитотоксични Т-клетки и на макрофагоцитотоксичните клетки.

Показания: Прилага се за лечение на ларингеална цитоломатоза, condylomata accuminata, субакутен некротичен хепатит, остър вирусен хепатит и хроничен активен хепатит, Herpes zoster, Herpes simplex, трихолевкоза, хронична миелогенна левкоза, HIV-инфекции, Caposi sarcoma и други.

Особеностиан приложение и дозировка: Прилага се при възрастни по 3 000 000 – 6 000 000 UI/24h и повече мускулно или подкожно, но е възможно и венозно приложение. При деца дневната доза е обикновено 50 000 - 100 000УИ/kg на телесна маса. Честотата на приложение варира от 1 до 3 пъти дневно до 1 – 2 пъти седмично.

Странични ефекти: Повишаване на температурата, треска, болки в мускулите, безапетитие, загуба на телесна маса, левко и тромбоцитопения.

Amp.lyophilisat x 300 000UI + разтворител
 

Реклама