Interferon alpha-n1 (DCI)

Синоними: Wellferon (Glaxo Wellcome).

Лекарствени форми: Fl. x 3 MU et x 10 MU (1 MU = 106 UI).

Действие: Велферон представлява високопречистен човешки алфа-интерферон, получен от лимфобластоидни клетки стимулирани със Sendai вирус. Той има имуностимулиращо, антитуморно и вирусостатично действие. След i.m. приложение максимална серумна концентрация се достига след 4 – 8 h. Метаболизира се в черния дроб и бъбреците и има време на полуживот 4 – 12 h. Елиминира се посредством гломерулна филтрация през бъбреците.

Показания: Трихолевкоза, хроничен хепатит В и С, метастатичен бъбречен карцином, хронично-рецидивиращи форми на condylomata acuminata.

Особености на приложение и дозировка: При трихолевкоза индукционното лечение започва с 3 MU s.c. или i.m ежедневно. След 12 – 16 седмици, при добър ефект дозата се намалява на три пъти седмично. За лечение на хепатит В се прилага в 12 седмичен курс в доза 10 – 15 MU три пъти седмично, а за хепатит С лечението продължава 24 седмици. При бъбречен карцином се започва с 3 MU дневно и ако няма странични ефекти, дозата се повишава до 30 – 60 MU седмично. Лечението продължава 12 седмици или повече. За лечение на гениталните брадавици, когато локалното лечение е без ефект, се прилагат 5 MU дневно i.m. или s.c. за 14 дни, последвано от три пъти седмично за 6 – 8 седмици. Употребата в детска възраст не се препоръчва.

Взаимодействие с други лекарства: Не се комбинира със симетидин, фенитон, диазепам, теофилин, варфарин и пропранолол. Да се избягва едновременното приложение с кортикостероиди и други имуносупресивни медикаменти.

Странични ефекти: Фебрилитет, отпадналост, астения, миалгия, гадене, загуба на апетит, сомнолентност, световъртеж, парестазии, тремор.

Противопоказания: Свръхчувствителност към интерферони, костномозъчна хипоплазия, тежки чернодробни и бъбречни увреждания.

 

Реклама