Interferon alpha-n3

Синоними: Alferon N injection (The Purdue Frederick Company)

Лекарствени форми: Amp.x1 ml = 5 000 000 UI Interferon alfa- n3.

Действие: Alferon N injection представялва стерилен водев разтвор на пречистен естествен човешки левкоцитен interferon alfa- n3 . Той е протеин койно съдържа около 166 аминокиселини с молекулна маса от 16 000 до 27 000 далтона. Има антивирусно и антипролиферативно действие. Свързва се със специфичните мембранни рецептори на клетъчната повърхност, с което се отключва серия от разнообразни клетъчни реакции, включително инхибиция на вирусната репликация и супресия на клетъчната пролиерация. В отговор на действието на интерферона настъпва усилване фагоцитозата на макрофагите, повишава се цитотоксичността на лимфоцитите и се усилва HLA експресията. Alferon N е активен срещу Human papilloma virus (HPV) – причинителя на Condylomata acuminata, специално HPV – тип 6, вероятно и тип 11.

Показания: Прилага се за локално интралезионно лечение на рефрактерната и рецидивиращата външна сondylomata acuminata.

Особености на приложение: Дозата на Alferon N , която се препоръчва за лечение на сondylomata acuminata, е 0,05ml = 250 000 UI за една брадавица. Той се прилага два пъти седмично в продължение на 8 седмици. Максималната препоръчвана одза за един курс на лечение е 0,05 ml = 2 500 000 UI. Инжектира се в основата на всяка брадавица.

Страничин ефекти : Не са наблюдавани.

Противопоказания: Алергия към интерферон.

 

Реклама