Interferon beta-1b (DCI)

Синоними: Frone (Serono), Betaseron (Berlex Lab).

Лекарствени форми: Fl. x 3 000 000 UI, x 1 000 000 UI et x 9 600 00 UI; Collyr x 600 000 UI; Ung. x 500 000 UI/5,0 g.

Действие: Бета-интерферонът е гликопротеин с молекулна маса 20 000 D, получен по рекомбинантна технология от Esch.coli. Той се свързва със специфични мембранни рецептори и предизвиква синтеза на РНК и съответно на белтъци, които се намесват в процеса на репродукцията или излъчването на вирусите. Освен противовирусно действие бета-интерферонът модулира имунния отговор, като активира фагоцитозата, стимулира продукцията на антитела и лимфокини, повишава цитотоксичната активност на NK клетките и макрофагите, като по този начин проявява антипролиферативна активност спрямо туморните клетки. Приложен субкутанно има бавно начало на действие и достига пикови плазмени концентрации за 1 – 8 h. Метаболизира се в черния дроб и бъбреците с време на полуживот от 8 min до 4,3 h. Преминава през плацентарната и в майчиното мляко. Елиминира се с урината.

Показания: За намаляване на честотата на клиничните екзацербации на мултиплена склероза. Остри и хронични инфекции с вирусна етиология: кератоконюнктивити, генитален и лабиален херпес, кондиломи, херпес зостер, остър и хроничен вирусен хепатит В, non A non B хепатит; онкологични заболявания: неоплазми на шийката на матката, неопластични плеврити, трихолевкоза, рак на гърдата, Kaposi сарком при HIV позитивни пациенти и други.

Особености на приложение и дозировка: При мултиплена склероза се прилага 8 000 000 UI (0,25 mg) s.c. ежедневно в продължение на 6 месеца. В офталмологията – по една капка на всеки 2 h – дневна доза до 200 000 UI, като лечението продължава 7 – 10 дни. Унгвентът се нанася на тънък слой 4 – 6 пъти дневно с лек масаж. Мускулно се прилага при вирусен хепатит по 5 000 000 UI/m2 три пъти седмично в продължение на шест месеца. При карцином на шийката на матката се прилагат по 3 000 000 UI дневно на местото на лезията за 5 последователни дни, след което дозата се намалява до 3 000 000 UI през ден в продължение на две седмици. При неопластични плеврити се прилагат интраплеврално 5 000 000 UI, разтворени н 50 ml физиологичен разтвор. При рецидив, след 7 – 15 дена се прилагат интраплеврално 10 000 000 UI и при последващ рецидив – 20 000 000 UI. При трихолевкоза се прилагат 6 000 000 UI/ m2 дневно в бавна венозна инфузия за 7 дни. Дозата се повтаря още два пъти с едноседмични интервали между инфузиите. Не се прилага при деца под 18 години.

Взаимодействие с други лекарства: Не се прилага комбинирано със стероиди, салицилати и с лекарствени средства, повлияващи метаболизма на простагландините, тъй като това води до намаляване на биологичната активност на интерферона.

Странични ефекти: При продължително лечение са наблюдавани: левкопения, тромбоцитопения, нарушения на чернодробните функции, повишаване на температурата, хипотония, алопеция, отпадналост, астения, миалгия, гадене, загуба на апетита, болки в костите и ставите.

Противопоказания: Свръхчувствителност към интерферони, епилепсия, костномозъчна хипоплазия, тежки чернодробни и бъбречни увреждания, сърдечна недостатъчност.

 

Реклама