Interferon gamma-1b (DCI)

Синоними: Actimmune (Genentech).

Лекарствени форми: Fl. x 3 000 000 UI/0,5 ml.

Действие: Гама-интерферонът се продуцира от човешките левкоцити под въздействието на вирусни инфекции или други стимули. Действа като интерлевкин. Получава се по рекомбинантна технология от Esch.coli. за разлика от другите интерферони, гама-интерферонът притежава мощен стимулиращ ефект върху фагоцитарната активност на макрофагите. По време на фагоцитозата се освобождават свободни кислородни радикали, които ефективно унищожават Staphylococcus aureus, Toxoplasma gondii, Leishmania donovani, Listeria monocytogenes и други. Гама-интерферонът засилва антитяло зависимата клетъчно медиирана цитотоксичност и активността на NK клетките.

Приложен s.c. или i.m. има бавно начало на действие и достига пикови плазмени концентрации за 7 h. Приложен i.v. има незабавен ефект с време на полуживот 38 min. Метаболизира се в черния дроб и бъбреците с време на полуживот 2,9 – 5,9 h. Преминава през плацентата и може да се открие в майчиното мляко. Елиминира се с урината.

Показания: Хронична грануломатоза.

Особености на приложение и дозировка: При мултиплена склероза се прилага 8 000 000 UI (0,25 mg)s.c. ежедневно в продължение на шест месеца. В офталмологията – по една капка на всеки 2 h – дневна доза до 200 000 UI, като лечението продължава 7 – 10 дни. Унгвентът се нанася на тънък слой 4 – 6 пъти дневно с лек масаж. Мускулно се прилага при вирусен хепатит по 5 000 000 UI/m2 три пъти седмично в продължение на шест месеца. При карцином на шийката на матката се прилагат по 3 000 000 UI дневно на мястото на лезията за 5 последователни дни, след което дозата се намалява до 3 000 000 UI през ден в продължение на две седмици. При неопластични плеврити се прилагат интраплеврално 5 000 000 UI, разтворени в 50 ml физиологичен разтвор. При рецидив, след 7 – 15 дена се прилагат интраплеврално 10 000 000 UI и при последващ рецидив – 20 000 000 UI. При трихолевкоза се прилагат 6 000 000/m2 дневно в бавна венозна инфузия за 7 дни. Дозата се повтаря още два пъти с едноседмични интервали между инфузиите. Не се прилага при деца под 18 години.

Взаимодействие с други лекарства: Не се комбинира със стероиди, салицилати и с лекарствени средства повлияващи метаболизма на простагландините, тъй като това води до намаляване на биологичната активност на интерферона.

Странични ефекти: При продължително лечение са наблюдавани: левкопения, тромбоцитопения, нарушения на чернодробните функции, повишаване на температурата, хипотония, алопеция, отпадналост, астения, миалгия, гадене, загуба на апетит, болки в костите и ставите.

Противопоказания: Свръхчувствителност към интерферони, епилепсия, костномозъчна хипоплазия, тежки чернодробни и бъбречни увреждания, сърдечна недостатъчност.

 

Реклама