Iodixanolum

Синоними: Visipaque (Nycomed)

Лекарствени форми:

Действие:

Представлява бистър, безцветен до бледо жълт воден разтвор. Йодиксанол 305, 550, 652 mgI/ml е еквивалентен съответно на 150, 270, 320 mg йод.

Разпределя се само в екстрацелуларните течности на организма. С плазмените протеини се свързва под 2%. Не се метаболизира. Елиминира се чрез бъбреците по пътя на гломерулната филтрация. Около 80% се излъчват в рамките на 4 часа след инжектирането му.

Показания:

Странични ефекти:

Подобно на всичнки йодирани контрастни съединения, йодиксанол се намесва в тестовете за определяне функцията на щитовидната жлеза. Задължителният йоден капацитет на тиреоидната тъкан може да нъде намален за повече от 2 седмици. Възможни са взаимодействия с лаболаторните тестове за определяне на билирубин, белтък, желязо, мед, калции и фосфор. Препоръчва се използването на такива тестове да става 12-24 часа след приоложението на препарата. Не бива да се смесва директно с други лекарства. Да се използва отделна игла и спринцовка.

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

  1. При интерартиреално приложение:

 • селективна церебрална ангеография – 270/320 mgI/ml (5-10ml за инжектиране)

 • аортография - 270/320 mgI/ml (40-60ml за инжектиране)

 • селективна висцерална артереография 270 mgI/ml (10-40ml за инжектиране)

 • кардиоангиография на ляв вентрикул 320mgI/ml (30-60 ml за инжектиране)

 • селективна коронарография 320 mgI/ml (4-8 ml за инжектиране)

  1. При интравенозно приложение:

 • урографии 270.320 mgI/ml (40-80 ml за инжектиране)

 • венографии 270 mgI/ml (50-150 ml за инжектиране)

 • компютърна томография на главата и тялото 270/320 mgI/ml (50-150 ml за инжектиране)

Преди инжектиране, препарата може да бъде затоплен до температура на тялото.

Дозата може да варира в зависимост от типа на изследването, възрастта, теглото, общото състояние на пациента, използваната техника. Следните дози са препоръчителни за възрастни:
Манифестна тиреотоксикоза, декомпенсирана сърдечна недостатъчност.
Краткотраен дискомфорт с общо чувство за топлина, студ и болка в мястото на инжектирането, зрителни смущения, главоболие, гадене, повръщане, променен вкус. Съзможни са прояви на свръхчувствителност – кожни обриви, сърбеж, респираторни симптоми.
Използва се като рентгеноконтрастно вещество, предназначено за употреба при възрастни за кардиоангиографии, церебрална ангиография, периферна ангиография, адоминална ангиография, урографии, венографии, компютърна томография.
Представлява нейонно, димерно, хексайодирано, водно разтворимо рентгеноконтрастно вещество. При инжектиране, органично свързаният йод абсорбира радиацията в кръвоносните съдове и тъканите.
флакони, банки.
 

Реклама