Iohexolum

Синоними: Omnipaque (Nycomed)

Лекарствени форми:

Действие:

Свързва се с плазмените протеини под 2%, което не е от клинично значение. Не се метаболизира. Излъчва се през бъбреците в максимум на първия час след инжектирането, в рамките на 24 часа при пациенти с нормална бъбречна функция.

Показания:

При субарахноидално инжектиране се използва за лумбална, торакална и шийна миелография, както и при томографска цистернография.

Може да се приложи при артрография, ретроградна ендоскопска панкреатография и холангео-панкреатография, херниография, хистеро-салпингография, сиалография и изследвания на гастроинтестиналния тракт.

Странични ефекти:

Реакциите на свръхчувствителност са редки и обикновено са представени като леки респираторни или кожни симптоми. Могат да се появят незабавно след инжектирането или няколко дни по-късно.

Анафилактични реакции могат да се срещнат независимо от дозата и начина на приложение. При пациенти, които се лекуват с бета-блокери, могат да се появят атипични симптоми на анафилаксия, която може да се манифестира като вагусова реакция (хипотония или брагикардия). Много рядко се наблюдава бъбречна недостатъчност, неврологични реакции (загуба на съзнание, преходни моторни или сензорни разстройства), нарушения на сърдечно-съдовата дейност.

Противопоказания:

Приложението на йохексол може да доведе до преходно нарушение на бъбречната функция и до приципитиране на млечната киселина при диабетици, които се лекуват с бигваниди (метформин). Препоръчително е лечението с бигваниди да се спре 24 часа преди контрастното изследване. Подновяване на лечението да се предприеме след нормализиране на бъбречната функция.

Пациенти, лекуващи се с интерлевкин 2, трябва да намалят дозата 2 седмици предварително, защото съществува риск от късни реакции.

Наличието на контраста в кръвта и урината може да интерферира с лаболаторните тестове за определяне на билирубин, протеини, желязо, мед, калции, фосфор. Препоръчва се използването на такива тестове да става 24-48 часа след приложението на йохексол.

Особености на приложение и дозировка:

  1. При интравенозно инжектиране

 • урография 300mgI/ml – 40-80ml, в определени случай и над 80ml.

 • флебография на крак 200,240, 400 mgI/ml

 • усилване на контраста при комп. томография 140,220, 240, 300, 350 mgI/ml. – общо количество йод 30-60g

  1. При интраартериално инжектиране

 • артография на дъгата 300mgI/ml

 • селективна артериография 300mgI/ml

 • феморална артериография – 300 или 350 mgI/ml в зависимост от мястото на аплициране

 • селективна коронарна артериография – 350 mgI/ml.

След въвеждане на контрастната материя, пациентът трябва да остане под наблюдение най малко 30 минути. Могат да се появят и по-късни странични реакции.

След миелография, пациентът трябва да остане в покой с повдигната глава и гръден кош на 20 градуса за 1 час. След това може да се движи внимателно без да се навежда.

Амбулаторните пациенти не бива да бъдат оставяни сами 24 часа след изследването.

Дозирането зависи от вида на изследването, възрастта, теглото и общото състояние на пациента. Преди и след приложението трябва да бъде осигурена адекватна хидратация на пациента. Препоръчват се следните дози за възрастни:
Изразена тиреотоксикоза. Свръхчувствителност към йохексол. Особено внимание и прецизиране на индикациите за приложение трябва да се прояви към пациенти със сърдечна недостатъчност, бъбречна недостатъчност, белодробна хипертония, остра мозъчна патология, намаляване на слуха, захарен диабет, миастения гравис, феохромоцитом, хипертиреоидизъм.
Проявяват се по-рядко при нейонните в сравнение с йонните препарати. Те са леки, до умерени, бързопреходни, характерни за йод съдържащите контрастни вещества. Най-често се среща чувство за затопляне и метален вкус. По-рядко се проявява чувство за стомашно-чревен дискомфорт.
Използва се за кардиография, артериография, урография, флебография, за усилване на контраста при компютърна томография.
Препаратът представлява нейонно, мономерно, трийодно рентгеноконтрастно вещество във вид на бистър, безцветен до бледожълт воден разтвор. В концентрация 140mgI/ml е изотоничен с кръвта и тъканните течности.
разтвор.
 

Реклама