Iopromidum

Синоними: Ultravist (Schering)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

В случай на паравазално попадане на препарата е възможна по-тежка локална реакция. В редки случаи са възможни тежки животозастрашаващи реакции от циркулаторен тип и анафилактичен шок.

Подобно на всички йодирани контрастни съединения, йопромид се намесва в тестовете за определяне на функцията на щитовидната жлеза. Препоръчва се радиоизотопна диагностика на щитовидната жлеза да се прави 2-6 седмици след изследването с йопромид.

Противопоказания:

Особено внимание при пациенти с декомпенсирана сърдечна недостатъчност., белодробен емфизем, тежка бъбречна и чернодробна недостатъчност, епилепсия, напреднала мозъчна склероза, силно увредено общо състояние, диабет, плазмоцитоми, бременност.

Доказана свръхчувствителност към йод съдържащи препарати, манифестна тиреотоксикоза.
Леки, до средно изразени по тежест: гадене, повръщане, зачервяване на кожата около мястото на инжектирането, общо чувство за топлина. Ефектите са преходни.
Прилага се при ангеография, включително при дигитална субтракционна ангиография, за контрастно усилване на образа при компютърна томография, при урография, за изобразяване на телесните кухини (с изкл. на миелография, вентрикулография, цистернография).
Препаратът представлява рентгеноконтрастно вещество във вид на бистър, безцветен воден разтвор.
разтвор.
 

Реклама