Iproniazide (DCI)

Синоними: Marsilid (Roche).

Лекарствени форми: Tabl. x 50 mg.

Действие: Ипрониазидът е неселективен инхибитор на моноаминооксидазата. Механизмът на неговото антидепресивно действие е свързан с потискане деградацията на церебралните моноамини: индоламини (триптамин и серотонин) и катехоламини (допамин, норадреналин и адреналин). Терапевтичният му ефект се манифестира след период от 1 до 3 седмици. Той намалява 2 дни след спиране на лечението, но инхибицията на МАО може да продължи 2 до 3 седмици. Потискането на симпатикусовия тонус води до възникването на нежелани кардиоваскуларни ефекти.

Показания: Прилага се за лечение на депресивни състояния, обикновено след неуспех с лечението с други анидепресанти (не МАО-инхибитори), като се спазва 15-дневен интервал.

Особености на приложение и дозировка: Лечението се започва с ниска дозировка - 1 таблетка дневно, като дозата се повишава постепенно евентуално до 3 таблетки дневно. Поддържащата доза се определя от получените резултати, обикновено половин до 1 таблетка всеки ден или на всеки два дни. В началото на лечението болните със суицидни прояви трябва да бъдат под специално наблюдение. По време на лечението трябва да се контролират редовно чернодробните и бъбречните функции и АН. При необходимост от провеждане на оперативно лечение с обща анестезия лечението с Marsilid трябва да се прекъсне 15 дни преди интервенцията.

Взаимодействие с други лекарства: Iproniazide не трябва да се прилага едновременно с трициклични антидепресанти и симпатикомиметични амини поради риск от хипертензивни кризи. Ако се налага замяна на лечението, провеждано с трициклични антидепресанти с инхибитори на МАО, е необходимо да се спази интервал от 15 дни, а в обратния случай - 3 дни. При едновременно приложение с антихипертензивни средства - бета-блокери, резерпинови препарати, гванетидин, клонидин, метил-допа, дихидралазин и верапамил може да възникне рухване на артериалното налягане. При комбинация с инсулин или орални антидиабетни средства са възможни хипогликемични реакции.

Странични ефекти: Ортостатична хипотензия, вертиго, главоболие, запек, ретенция на урината, изпотяване, сухота в устата, безсъние, възбуждение, полиневрити, конвулсии. По-рядко може да се наблюдават цитололитични хепатити, понякога тежки.

Противопоказания: Феохромоцитома, тежки чернодробни и бъбречни заболявания, по време на бременност и кърмене. По време на лечението с МАО-инхибитори се забранява употребата на алкохол и кафе в голямо количество, както и на храни (сирене, шоколад, някои видове риба, престояло месо), плодове (банани), и някои вина, съдържащи тирамин поради риск от хипертензивни кризи.

 

Реклама