Ipser Africa (Pasteur Merieux Connaught)

Лекарствени форми: Amp. x 10 ml.

Сьстав и действие:

- Bitis gabonica 25 DL 50;

- Bitis arietans 25 DL 50;

- Echis carinatus 25 DL 50;

- Naja haje 25 DL 50;

- Naja melanoleuca 25 DL 50;

- Naja nigricolis 25 DL 50;

- Dendroaspis 25 DL 50.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Серотерапията се започва веднага след появата на признаци на ухапване. Вьзможни са два варианта на поведение:

- Когато ухапаният не е хоспитализиран. Инжектира се бавно мускулно в основата на ухапания крайник 20 ml Ipser Africa. Подкожното инжектиране около раната не се препорьчва поради болезненост и повишен локален риск. Пациентьт се хоспитализира незабавно в специализиран центьр за по-нататьшно лечение.

-

Дозировката зависи от клиничното сьстояниуе на пациента и количеството отрова, внесена в организма му при ухапването.

При деца се използва сьщата доза, както при вьзрастните, независимо от вьзрастта или телесната им маса.

За да се избегнат алергични реакции се препорьчва инжектирането на серума да става по класическите методи за внасяне на хетероложни имунни серуми (по метода на Безредка).

Странични ефекти:

Противопоказания:

Алергия кьм конски протеин. Тази контраиндикация е относителна, като се има предвид риска от летален изход.
Вьзможни са ранни (анафилактоидни реакции) или кьсни (серумна болест) серологични инциденти. В случай на ранни ициденти се провежда незабавно сьответно симптоматично лечение – адреналин, антихистаминови препарати и/или гликокортикоиди.
Когато ухапаният е настанен в болница. Имунният серум може да бьде приложен мускулно или при тежки отравяния в бавна венозна перфузия, като началната доза от 20 до 40 ml се разрежда с изотоничен разтвор 1:5 или 1:10. Тази доза може да се повтаря до клинично подобрение на отровения.
Ухапаният от отровна змия се поставя в легнало положение. Раната се дезинфектира, като се избягва спирт. Инцизия, каутеризация и изсмуквмане на раната не бива да се правят, защото са опасни. Имобилизира се ухапаният крайник и се прави умерено пристягаща преврьзка над мястото на ухапването.
За лечение на отравяния, причинени от основните видове змии на Тропическа и Екваториална Африка.
Ipser Africa представлява пречистен поливалентен противозмийски имунен серум, който сьдьржа имуноглобулини, изолирани и концентрирани чрез белтьчна хидролиза, и физико-химично фракциониране на серум от коне, хиперимунизирани с отровата на основните видове змии на Тропическа и Екваториална Африка. Вьв всеки милиметьр от ампулата се сьдьржат като активен принцип специфични конски имуноглобулини, способни да неутрализират минимум отрова от следните видове змии:
 

Реклама