Isoprenaline (DCI)

Синоними: Isoprenalin (Sopharma), Isuprel (Wintrop), Novodrin Dosieraerosol (Ankerpharm), Novodrin-Inhalt (Pharma Wernigerode), Seventrine (Pharmax), Norisodrine Aerotrol (Abbott), Isoproterenol.

Лекарствени форми: Isoprenalin – linguetten x 20 mg, sol. 0,025 % amp. x 0,5 mg/2 ml; Isuprel – tabl. x 10 mg et x 15 mg, amp. x 0,2 mg/l ml et x l mg/5 ml; Novodrin Dosieraerosol – dosieraerosol fl. x 25 g = 300 аерозолни дози (75 µg pro dosi); Novodrin-Inhalt – sol. pro inhalationem fl. x 10 ml et x 100 ml; Seventrine – tabl. x 30 mg, amp. x 2 mg/ 2 ml pro inj. i.v.; Norisodrine Aerotrol – fl. x 15 ml (120 µg pro dosi).

Действие:

Изопреналинът е бета-адренергичен агонист от синтетичен произход с химична структура, близка до тази на норадреналина. Стимулира едновременно и бета-1- и бета-2-адренорецепторите, в резултат на което увеличава значително контрактилитета на миокарда, води до вазодилатация, включително и на коронарните съдове, понижава ПСС и причинява бронходилатация. Сърдечният дебит се увеличава и налягането на пълнене на камерите индиректно се понижава. Приложението му за лечение на СН се ограничава от някои негови отрицателни качества – учестяване на сърдечната дейност, ускоряване на проводимостта през AV възела, повишаване на консумацията на кислород от миокарда, ритъмни нарушения. Приложен във венозна перфузия има незабавно начало на действие и действието му продължава 1-2 мин. Приложен сублингвално има бързо начало с продължителност на действие 2 часа. При ректално приложение, действието започва бавно с продължителност 2-4 часа. Метаболизира се в тъканите. Екскретира се с урината. Преминава през плацентната бариера и в майчиното мляко.

Показания:

- Сърдечни аритмии, AV блок (за предотвратяване пристъпите на MAS синдром докато се чака поставянето на временен или постоянен pacemaker), в първите дни на остър миокарден инфаркт, дигиталисова интоксикация, при спиране на сърдечната дейност.

- При нискодебитна СН с повишено ПСС и липса на ритъмни нарушения.

- При SA блок с екстремна брадикардия, при синусов арест, болни с тежка аортна регургитация и брадикардия.

- При СН провокирана от бета-адренергични блокери

- Интракардиално при камерна асистолия.

Особености на прлиложение и дозировка:

Като антиаритмично средство се внася най-често в непрекъсната венозна инфузия, отначало със скорост 0,02 – 0,1 m g/kg/24h. Внасянето трябва да става под подтоянен мониторен контрол на хемодинамичните показатели. При ускоряване на сърдечната дейност над 14/мин. инфузията трябва да се прекрати. Интракардинално при спиране на сърцето се инжектират 2 ампули изупрел. Перорално, сублингвално и ректално се прилага за лечение и поддържане на сърдечната честота при болни с брадикардия и проводни нарушения.

В педиатрията се прилага за лечение на SA и AV блок сублингвално и ректално съптветно по 5 и 2,5 mg.

Разтворът за венозна инфузия се приготвя в концентрация 0,004 mg/ml, т.е. 5 ампули по 0,2 mg Isuprel се прибавят към 250 ml Serum Glucosae. Разтворът трябва да се пази от светлина. Подкожно се прилага по изключение, докато се приготви разтворът за венозна инфузия.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Внимателно да се прилага при диализно болни и диабетици.

Синусова тахикардия на 140 удара в минута, хипертиреоидизъм. Относително противопоказание е тежката ИБС. Свръхчувствителност, тахиаритмии, обща анестезия с халогени, хипертиреоидизъм, нестабилна стенокардия, остър миокарден инфаркт, хипогликемия, хипокалиемия.
Палпитации, тахикардия, леко повишение на артериалното налягане, сухота в устата, главоболие, камерни нарушения на сърдечно съдовия ритъм, приливи на топлина, ангинозни болки при предшестващи ИБС, политопна екстрасистолия, тревожност, страх..
Да не се прилага изопреналин през време на анестезия с халогенни анестетици. Не трябва да се прилага едновременно с адреналин или норадреналин, а така също и с инхибитори на МАО, халогенни деривати, хлорпромазин.
При пристъп на бронхиална астма се прилага по 0,5 – 2 лингвети под езика, като лингветите се държат до пълното им разтваряне. След купиране на пристъпа дозировката постепенно се намалява до прекратяването му. За предотвратяване на заплашващ пристъп се прилагат по 0,5 – 1, а при тежки случаи до 2 – 3 лингвети, но ефективната доза трябва да се определя индивидуално.
- Бронхиална астма, бронхо-пулмонални заболявания със спастичен характер.
Изопреналинът е сходен по действие с адреналина. Възбужда едновременно бета-1- и бета-2-адренорецепторите и проявява симпатомиметичен ефект. По слабо ефективен бронходиалататор е от селективните бета-2-адреномиметици, поради което приложението му е по-ограничено. Подобрява сърдечната проводимост при ритъмни смущения и увеличава силата на сърдечните съкращения. Не повишава артериалното налягане и не притежава съдосвиващо действие, за разлика от адреналина.
 

Реклама