Isosorbide-5-mononitrate ( DCI )

Синоними: Monisid ( Sopharma ), Mono Mack ( MACK ), Monicor LP ( Pierre Fabre ), ISMO ( Boehringer Mannhein ), Corangin ( Novartis ), Elantan ( Schwarz ), Olicard ( Giulini ), Monoclair ( Henning ), Mono Maycor ( Parke-Davis ), Isomonit ( Hexal Pharma ), Mononit ( Ciech Polfa ), Pentacard ( Byk-Gulden Lomberg ), Ismanton ( Anto pharma ).

Лекарствени форми:Monisid – tabl. x 20 mg et x 40 mg, amp. x 10 mg/1 ml; Mono Mack – tabl. x 20 mg et x 40 mg, depot-tabl. retard x 50 mg et x 100 mg; Monicor LP – caps. x 20 mg, x 40mg et x 60 mg; ISMO – tabl. x 20 mg, drag.retard x 40 mg; Corangin – tabl. x 20 mg, tabl. retard. x 40 mg et x 60 mg; Elantan – tabl. x 20 mg et x 40 mg, caps.retard x 50 mg; Olicard - tabl. x 20 mg, caps. retard x 40 mg et x 60 mg; Monoclair – tabl. x 20 mg, x 40 mg et x 60 mg; Mono Maycor tabl. x 20 mg et x 40 mg; Isomonit – tabl. x 20 mg et x 40 mg; Mononit – tabl. x 20 mg et x 40 mg; Pentacard – tabl. x 10 mg, x 20 mg et x 40 mg; Ismanton – retard caps. x 60 mg.

Действие: Механизмът на действие и хомодинамичните ефекти на препарата са сходни с тези на другите органични нитратил Бързо и почти напълно се абсорбира при перорален прием като абсолютна бионаличност е почти 100%. При перорално приложение максимална серумна концентрация се достига на 30 – 40 min. Свързва се с плазмените протеини в 4 %. Има осем пъти по-продължителен период на полуживот от изосорбиддинитрата. Действието му се проявява в първите няколко минути след приемането и продължава 8 – 10 h. Плазменият му полуживот е 4 – 5 h. Не се подлага на “first-pass” метаболизъм в черния дроб. Очистването от серума става чрез метаболизиране в черния дроб и елиминация на метаболитите предимно с урината.

Показания:

Обичайна дозировка: Per os: 2 – 3 x 20 – 40 mg/24h.

Особености на приложение и дозировка: Лечението се започва с по-малки дози – обикновено по 20 mg 2 – 3 пъти дневно и при недостатъчно повлияване дневната доза се повишава до 80 – 120 mg дневно. Венозно се внася в капкова инфузия със скорост 2 – 5 µg/min и се увеличава до постигане на ефект или до максимална денонощна доза 50mg. Не се прилага при деца.

Взаимодействие с други лекарства: Да се внимава при едновременното прилагане с антихипертензивни и съдоразширяващи средства, тъй като е възможен изразен хипотензивен ефект. При лечение с изосорбид-5-мононитрат да не се употребява алкохол, защото главоболието се засилва!

Странични ефекти: Има обикновено добра поносимост. В началото на лечението може да се наблюдават: главоболие, световъртеж, повдигане, които имат транзиторен характер. При високи дози може да се развият ортостатични прояви.

Противопоказания:

Първите три месеца на бременността, изразена хипотония, черепно-мозъчни травми и кръвоизливи, глаукома, свръхчувствителност към нитрати.
Перорално се прилага за лечение и профилактика на ИБС и хронична застойна СН, като поради продължителното му действие може да замести ретардните форми на изосорбиддинитратал Венозно е показан за лечение на ОМИ, нестабилна стенокардия, остра левокамерна сърдечна недостатъчност.
 

Реклама