Isoxsuprine (DCI)

Синоними: Duvadilan (Duphar).

Лекарствени форми:

Действие:

При перорално приемане има добра абсорбция и максимална серумна концентрация се достига за около 60 min. Плазменият му полуживот е около 70 min. Елиминира се напълно за 24 h изключително с урината под формата на метаболити.

Показания:

  • Като вазодилататор се прилага при артериити на долните крайници, при болестта на Raynaud, акроцианоза, акропарестезии, еритромелалгии, при диабетна ретинопатия, церебрална артериопатия и други.

Особености на приложение и дозировка:

- При заплашващо преждевремнно раждане се прилага във венозна перфузия отначало с дебит 0,2 -–0,3 mg/min, като при необходимост дозировката може да се повишава през 15 min, но без да се надминава 0,5 mg/min. Един час след спиране на контракциите се инжектира по 1 ампула мускулно на всеки 3 часа в продължение на 24 часа. След това се продължава с мускулно инжектиране на 1 ампула или перорално приемане на 2 таблетки на всеки 4 – 6 h в продължение на 24 h, а 48h след прекратяване на контракциите се приемат по 4 – 8 таблетки дневно при амбулаторни условия до предполагаемата дата на теримна. При хирургични интервенции по време на бременността, в деня преди операцията, се приемат 6 таблетки, педи операцията се инжектира 1 ампула мускулно и през следващите 8 дни се приемат по 4 – 8 таблетки дневно.

  • Като периферен вазодилататор се прилага най-често перорално по 2 таблетки 3 – 4 пъти дневно или мускулно по 1 ампула 3 пъти дневно. В случаи на изразен ангиоспазъм може да се приложи интраартериално, като една ампула се разрежда с 5 – 10 ml физиологичен серум и се инжектира бавно в легнало положение на пациента.

Курсът на лечение трябва да продължи перорално 2 – 3 месеца, докато се образуват колатериали.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Остър хеморагичен синдром. 
Тахикардия и спадане на аретриалното налягане при висока дозировка, те бързо регресират при намаляване на дозата.
Прилага се във венозна перфузия, мускулно и перорално.
- Като утерорелаксант се прилага при преждевременно раждане при запазен около плоден мехур и разкритие на шийката на матката под 4cm; при маточна хиперкинезия по време на изследване и манипулация; за профилактика на маточни контракции по време на оперативни интервенции в течение на бременността.
Isoxsuprine има токолитично , съдоразширяващо и леко бронходилататорно десйтвие. Върху мускулатурата на гравидната матка има бета-стимулиращ ефект, потиска спонтанните или провокирарните маточни контракции и има леко антиспазмодично десйтвие. Има периферно съдоразширяващо действие, като разширява предимно артериолите и капилярите, повишава циркуларния дебит и леко понижава артериалното налягане.
Tabl.x 10 mg; Amp.x 10 mg/2 ml.
 

Реклама