Kalium canrenoate (DCI)

Синоними: Soludactone (Searle).

Лекарствени форми:

Състав:

Действие:

Показания:

  • отоци при застойна сърдечна недостатъчност ;

  • асцит при чернодробна цироза;

  • дигиталисова интоксикация;

  • ритъмни нарушения с миокардна свръхвъзбудимост;

  • в сърдечно-съдовата хирургия за профилактика на вторичните ритъмни нарушения – предсърдни или камерни екстрасистоли, предсърдно мъждене, развиващи се по време на опреация или постоперативно.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Напреднала ХБН, хиперкалиемия, АV блок, терминален стадий на чернодробна недостатъчност. При спортисти може да позитивира тестовете за антидопингов контрол!!
Болка на мястото на инжектирането. При болни с ХБН може ад се развие хиперкалиемия. Кожни обриви, сомнолентност. При продължително лечение може да доведе до развитие на гинекомастия, която е реверзибилна след спиране на лечението.
Комбинираното му приложение с калиеви соли и други К+ - задържащи диуретици е контраиндицирано. Не се препоръчва комбинацията му с тиенилова киселина, литиеви соли и инхибитори на конвертиращия ензим.
Инжектира се венозно бавно – за не по-малко от 3 min, или във венозна перфузия. Един флакон се разтваря с приложения разтворител и полученият разтвор допълнително се разрежда с 500 ml изотоничен разтвор на NaCl или не повече от 100 ml 5% разтвор на глюкоза или Serum Glucosae. Дневната доза е 400 – 600 mg. Максималната дневна доза е 800 mg, а максималната доза за инжектиране на един път е 400 mg. При ХБН с азотемия дозата трябва да се редуцира. По време на лечението трябва да се контролира йонограмата с оглед прекъсване на лечението, ако нивото на калия в серума надмине 6mmol/l или нивото на натрия спадне под спадне под 125 mmol/l.
Прилага се профилактично и лечебно при болестни състояния, протичащи с хипералдостеронизъм и риск от хипокалиемия:
Soludactone притежава антиалдостеронова активност, като на нивото на бъбречните каналчета упражнява натриуретично и К+ - ретениращо действие. Освен това той има и позитивно инотропно действие, което е доказано експериментално. В плазмата се намира под формата на три метаболита: Acidum canrenoicum, Aldadiene или Canrenone и алдадиенов глюкорант. Първите два имат много кратък полуживот и се елиминират бързо от плазмата. Глюкуронатът се елиминира по-бавно и представлява 90% от общата плазмена активност. Калиевият канреноат и неговите метаболити се елиминират главно с урината и малка част с фекалиите. Преминават през плацентарната бариера, а канренон се установява и в майчиното мляко.
В един флакон от 100 mg се съдържат : Kalium canrenoate 100 mg + Trometamol (THAM) 5 mg. В един флакон от 200 mg се съдаржат : Kalium canrenoate 100 mg + Trometamol (THAM) 10 mg.
Fl.x 100 mg et x 200 mg + amp.x 2 ml разтворител.
 

Реклама