Kalo-800, Kalo-1000, Kalo “Special”, Kalo-1500 (Leopold & Co)

Лекарствени форми:

Състав: Kalo-800 в една банка от 500 ml съдържа: 7,5 % глюкоза, 7,5 % левулоза, 5 % ксилитол, 670 mg Acidum L-malicum и калиев малат (5 mmol K+). Има 1600 kJ (400 kcal).

Kalo-1000

Kalo “Special”

Kalo-1500

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Прилагат се в бавна венозна капкова инфузия. Дневната дозировка е в зависимост от енергийните нужди на организма, обикновено 500 – 1000 ml/24 h.
Прилагат се като високоенергийна добавка при болни на частично или пълно парентерално хранене. Кало-1500 се използва и като базисен разтвор за приготвяне на различни инфузионни коктейли.
Представляват високоенергийни разтвори. Имат много добър ефест при болни, при които перорално хранене е недостатъчно или невъзможно, особено при нарушение в утилизацията на глюкозата в тъканите. Прибавеният в Кало-1000 етанол има висока енергийна стойност и бързо се оползотворява от организма.
в една банка от 500 ml съдържа: 10 % глюкоза, 20 % левулоза и 10 % ксилитол. Има 3200 kJ (750 kcal).
в една банка от 500 ml съдържа: 14 % глюкоза, 7,5 % левулоза и 5% ксилитол. Има 2000 kJ (500 kcal).
в една банка от 500 ml съдържа: 3 % глюкоза, 7,5 % левулоза, 5 % ксилитол, 670 mg Acidum L-malicum и калиев малат (5 mmol K+) и 5 % етанол. Има 2000 kJ (500 kcal).
Fl. x 500 ml; Kalo-1500 – fl. x 250 ml, x 500 ml et x 1000 ml. 
 

Реклама