Kanamycine (DCI)

Синоними:

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Странични ефекти

Противопоказания:

Свръхчувствителност към канамицин, при тежки чернодробни и бъбречни увреждания, обширни чревни улцерации и илеус.
: Както всички аминогликозиди има невро-, ото- и нефротоксично действие. Рядко се наблюдават алергични кожни реакции и парестезии в лицевата област.
Разтворите за мускулна употреба се приготвят ex tempore, като 1,0g канамицин се разтваря с 3 ml 0,25 – 0,5 % разтвор на новокаин.
Мускулно се инжектира два пъти дневно по 1,0 g в продължение на шест дни. Интраперитонеално – по 500 mg във воден разтвор. Вътрешно се дава за стерилизиране на червата по 500 mg на всеки четири часа през първия ден (общо 3,0 g) и през следващите два дни по 1,0 g на всеки шест часа (4,0 g дневно). За лечение на чревни инфекции се прилага по 500 – 750 mg през шест часа. Следен курс на лечение 5 – 7 дни. При новородени и недоносени деца през първите 3 дни след раждането се прилага мускулно по 10 mg/kg за 24 h, а от 4-ия до 7-ия ден – в същата доза, но през 12 h. Дозата за новородени доносени деца е 15 – 20 mg/kg за 24 h, разделена на две мускулни инжекции. На кърмачета и по-големи деца се прилага 6 – 15 mg/kg/24 h, разпределени в 2 апликации. Пероралната доза за деца е 50 mg/kg, разделена на 4 приема през 6 h.
Понастоящем се прилага сравнително рядко при инфекции, причинени от резистентни на останалите антибиотици микроорганизми, предимно стафилококи и Proteus vulgaris: пиелонефрити, простатити, тежки пневмонии, белодробен абцес, емпиеми, лимфангити, инфекции на меките тъкани и инфектирани рани, сепсис. Перорално се прилага за стерилизиране на червата, преди и след операции.
Канамицинът има бактерицидно действие срещу Gram (-) микроорганизми, включително и туберкулозния причинител, но Pseudomonas aeruginosa се повлиява слабо. Резистентност към канамицина се развива много бавно. Резорбцията на канамицина в храносмилателния тракт е много слаба. При мускулно инжектиране се резорбира добре и достига за около един час максимална терапевтична концентрация, която се запазва за 3 – 8 h.
Caps. x 250 mg; Tabl. x 125 mg; Fl. x 500 mg et x 1,0 g pro inj. i.m.
Kanamycini sulfas (Medexport), Resistomycin (Bayer), Kanamycine (Bristol).
 

Реклама