Ketophenylbutazone (DCI)

Синоними: Ketazone (Spofa)

Лекарствени форми:

Действие:

При перорално приемане се абсорбира много добре. След i.m. инжектиране се резорбира бързо. Плазменият му полуживот е 27 h. Преминава плацентарната бариера.

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Да се прилага внимателно при ХБН, при сърдечна и чернодробна недостатъчност, кахексия.
Рядко причинява дразнене на стомашно-чревния тракт – гадене, повръщане, болки в корема. Много рядко може да доведе до левкоцитопения.
Не се прилага комбинирано с ацетизал, защото намалява урикозуричния му ефект. Потенцира действието на антикоагулантите от кумариновия ред, което налага осторожност при едновременното им приложение!
Ампулите се инжектират дълбоко мускулно глутеално. По време на лечението е необходимо да се прилага безсолна диета и да се приема обилно количество течности – алкални води.
При остър подагрозен пристъп се инжектира мускулно по 1 – 2 ампули дневно в продължение на няколко дни, след което се продължава по 1 ампула през ден в продължение на 10 дни, а след това – per os. При хронични случаи на подагра се започва с 3 дражета дневно, през втората седмица по 2 дражета дневно, а след това – поддържащо лечение с по 1 драже дневно в продължение на месеци.
Per os: 2 – 3 x 1 драже дневно. Parenteralis: по 1 ампула дневно i.m.
Подагра – хронични форми, хиперурикемичен синдром.
Има изразен урикозуричен ефект. При подагра благоприятно въздействие има и подчертаното противовъзпалително и болкоуспокояващо действие на препарата. Има антихистаминова и фибринолитична активност. Не уврежда стомашната и чревната лигавица.
Drag.x 250 mg; Amp.x 5 ml = Ketophenylbutazone 1,0 g + Mesocainum 50 mg.
 

Реклама