Kreon (DCI)

Синоними: Kreon 10 000 (Solvay Pharmaceuticals), Kreon 25 000 (Solvay Pharmaceuticals).

Лекарствени форми: Kreon 10 000 (150 mg Pancreatin = Amylase 8 000 U Ph.Eur.2, Lypase 10 000 U Ph.Eur., Protease 600 U Ph.Eur.); Kreon 25 000 (300 mg Pancreatin = Amylase 18 000 U Ph.Eur., Lypase 25 000 U Ph.Eur., Protease 1000 U Ph.Eur.).

Действие: Орално приложените панкреасни ензими разграждат хранителните вещества до абсорбируеми частици за правилно храносмилане. Капсулите се разтварят в стомаха след няколко минути и освобождават стотици минимикросфери с диаметър 0,7 – 1,6 mm. Те имат ентерално покритие, което предпазва киселинно неустойчивите ензими, на-вече липазата, от разграждане и денатурация от стомашен сок. Само минимикросферите с размер на частиците 1,4 + 0,3 mm напускат стомаха едновременно с храната. При рН > 5,5 ентералното покритие се разгражда много бързо и освобождава най-малко 80 % от сега активираните ензими за 30 min (при рН 6), за да осигури правилно смилане и навременна абсорбция на хранителните вещества.

Показания: За лечение на екзокринна панкреасна недостатъчност при деца и възрастни, която често е свързана, но не ограничена, с: кистозна фиброза (муковисцидоза), хроничен панкреатит, панкреатектомия, тотална гастректомия, парциални резекции на стомаха (Billroth І/ІІ), дуктални обструкции причинени от неоплазми (напр. на панкреаса или общия жлъчен проток), рак на панкреаса. За ензимо-заместителна терапия при: лечение на панкреатитни болки или след алотрансплантация, екзокринна панкреасна недостатъчност при хора в напреднала възраст.

Обичайна дозировка: 1 -2 капсули по време на всяко основно хранене и по 1 капсула по време на всяко допълнително хранене.

Особености на приложение и дозировка: За лечение на муковисцидоза в зависимост от теглото, дозирането на ензимите трябва да започне с 1 000 единици липаза на килограм маса на хранене за деца под 4-годишна възраст и с 500 единици липаза на килограм телесна маса на хранене за деца над 4-годишна възраст. Дозата трябва да се пригоди в зависимост от тежестта на заболяването, контрола на стеатореята и поддържането на добър хранителен статус. Повечето лекувани трябва да останат на по-ниски дози или да не надвишават 10 000 U Ph.Eur./kg/24 h. При други заболявания, свързани с екзокринна панкреасна недостатъчност дозата трябва да бъде индивидуализирана и определена според степента на нарушение на храносмилането и абсорбцията, съдържанието на мазнини в диетата и липазна активност на всеки продукт. Началната доза на Kreon 10 000 е 10 000 – 20 000 липазни единици на хранене или закуска. За пълното смилане на мазнините са необходими минимум 30 000 единици липаза, доставени на дуоденума през 4-часов пстпрандиален интервал. Препоръчва се половината или една трета от цялата доза да се взема в началото, а останалата част по време на храненето. Капсулите трябва да се гълтат с достатъчно течност цели, без да се дъвчат. При затруднено гълтане на капсулите, (напр.деца или пациенти в напреднала възраст), капсулите могат да се отворят внимателно и съдържанието им да се прибави към мека храна, неизискваща дъвчене (pH < 5,0) или да се приеме с течност (pH < 5,0). Приготвената с храна или течност смес, трябва да се използва незабавно и не трябва да се съхранява! Разтрошаването или сдъвкването на минимикросферите, както и прибавянето им към храна с рН над 5,5, разрушава защитното им ентерално покритие. Данните за безопасност при бременност и кърмене при хора са недостатъчни.

Взаимодействие с други лекарства: Няма данни за взаимодействия с други лекарства и други форми на взаимодействия.

Странични ефекти: Процентът на нежелани лекарствени реакции е нисък (< 1 %). Рядко се съобщава за диария, запек, стомашен дискомфорт, гадене, кожни реакции при пациенти на ензимозаместителна терапия. Прекомерно високите дози панкреатин могат да обострят (предизвикат) хиперурикозурия и хиперурикемия.

Противопоказания: Панкреасните ензими не трябва да се приемат от пациенти с известна свръхчувствителност към панкреатин от свински произход.

 

Реклама